Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем

 
АБІТУРІЄНТУ
Обрати навчання на радіотехнічному факультеті для свого професійного росту це значить працювати на передовому краї сучасних радіотехнічних інформаційних технологій 
 

Спеціальність

Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма

Радіотехнічні інформаційні технології

Форма навчання

Денна, заочна

Навчальний процес

Дисципліни за освітньою програмою

Кафедра РТПС

Професорсько-викладацький склад

Навчальні лабораторії

Гуртки і факультативи

Академія MikroTik

ЗНО

Українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Факультет запрошує
Презентація факультету та кафедр (ppt)
Презентація факультету та кафедр (pdf)
Компанії та підприємства, що співпрацюють з факультетом

Дистанційне навчання в LMS Moodle – все під контролем

            LMS Moodle дозволяє не лише розміщувати контент, створювати тести, але і контролювати процес навчання студентів. На кафедрі РТПС використовується платформа Moodle на сайті iot.kpi.ua/lms, де накопичуються навчальні матеріали (рис.1) і проводиться дистанційне навчання. На 30 вересня на сайті зареєстровано понад 230 студентів та викладачів.
 

Рис. 1. Частина курсів, розміщених на сайті iot.kpi.ua/lms

 
            Навчальні курси мають коротку анотацію (рис.2):
 

Рис. 2. Вхід до навчального курсу «Вбудовані системи…»
 

            Щотижневе розміщення навчальних матеріалів та контрольних завдань (рис.3) зручне тим, що в університеті розклади 1 і 2 тижнів можуть бути різними, а так зручніше орієнтуватися. Викладені матеріали доступні студентам, які вивчають даний курс, протягом всього семестру, тому вони можуть без проблем підробляти сумісниками. До частини курсів є гостьовий доступ.
 

 

Рис. 3 Щотижневе розміщення навчальних матеріалів в Moodle

 
На рис.4. показано, як виглядають методичні матеріали для лабораторної роботи (ЛР). Файли можуть мати різний формат, але рекомендується вибирати той, який дозволяє відразу відкривати контент в браузері, наприклад, pdf. Інженерні спеціальності вимагають виконання циклу ЛР. Наприклад, в курсі «Вбудовані системи...» лекційних занять 36 годин, а лабораторних – 54. На щастя, використані в курсі мікрокомп’ютери Raspberry Pi дозволяють отримати доступ для виконання ЛР з Інтернету. Зазвичай, макети для кожної з бригад збирає викладач, а результат роботи він же демонструє з використанням, наприклад, Zoom (рис.5). Підключивши до Raspberry Pi монітор, можна спостерігати, як виконується ЛР в реальному часі.


 

Рис.4. Методичне забезпечення для чергової лабораторної роботи

 

 

Рис.5. Реальний макет лабораторної роботи з доступом з Інтернету

 
            Ефективність дистанційного навчання досягається лише при наявності зворотнього зв’язку, який найпростіше реалізувати достатньою кількістю тестів. При цьому тести повинні бути синхронні, тобто одночасні для всіх студентів даного курсу, і короткими, щоб навіть ті студенти, які працюють, змогли зробити перерву на 10 хв. для теста. Рекомендую проводити тест згідно розкладу чергової лекції за матеріалами попередньої лекції. Moodle дозволяє створювати тести різної складності та для різних варіантів питань. На рис.6 показані загальні результати тесту, але відповіді окремого студента можна розглянути більш детально.


 

Рис.6. Загальні дані про результати тестування

 
            Діаграма розподілу студентів, які тестувалися, за отриманими балами формується автоматично (рис.7). Якщо число протестованих достатнє, то вигляд діаграми дозволить, певною мірою, оцінити якість тесту.
 

 

Рис.7. Розподіл студентів за отриманими оцінками тесту

 
            Для кожного студента формуються звіти з накопиченням його результатів та активності навчання (рис.8, меню праворуч). Звертаю увагу на нижній правий кут – там відображається остання ІР-адреса, з якої студент заходив на платформу Moodle, що може допомогти виявити нечесні спроби виконати тест. На рис.9 показаний повний звіт про активність студента при вивченні даного курсу. Фіксуються як загальна кількість переглядів окремих модулів, так і проміжок часу від останнього перегляду.


 

Рис.8. Меню доступу до персональних звітів

 

Рис.9. Детальний звіт про активність студента
 

Крім кількості переглядів, які характеризують число входів на платформу дистанційного навчання, формується ще один журнал подій, так званих, звернень (рис.10), адже за час одного сеансу в Moodle можливі неодноразові звернення до окремих модулів. При виконанні ЛР звернень може бути досить багато, бо доводиться програмувати реальні схеми пристроїв.
 

 

Рис.10. Звіт про кількість звернень в окремі дні навчання

 
            Висновки
 
            Переваги LMS компенсують час, необхідний для освоєння системи. Адже, вона повною мірою реалізує переваги асинхронного дистанційного навчання, надає інструменти для створення різноманітних тестів та можливість отримати зворотній зв’язок, дозволяє контролювати процес навчання кожного окремого студента.
 

Доцент каф.РТПС Могильний С.

Співпраця з МАН заради майбутнього

     Університет починається з абітурієнтів, яких треба «виростити» з нинішніх школярів. Є різні способи донести учням інформацію про факультет. Сьогодні агресивна реклама не притягує, а відштовхує, навіть викликає підозру. Використання соціальних мереж вимагає створення багаточисельних груп за інтересами та регулярного оновлення контенту в них. Ще одним із способів зацікавити молодь до продовження освіти в технічному вузі – це показати, що можуть робити учні, яких успіхів вони досягають, працюючи з викладачами кафедри. Мала академія наук (МАН) якраз і створювалася, щоб залучити обдаровану молодь до наукової роботи вже зі школи. Кафедра РТПС не вперше радіє за своїх «манівців», які виборювали призові місця на заключному третьому етапі конкурсу наукових робіт. Цього року на 2 етапі (м.Київ) успішно захистили свої роботи учні Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» Калінін Володимир та Вісневський Владислав. Обидві роботи виконувались в Академії МікроТік кафедри  РТПС протягом 2,5 років, тобто, учні почали працювати над своїми проектами, коли навчалися ще в 9 класі.
     Робота Володі «Крокуючий робот із стереозором та нейронною мережею розпізнавання об’єктів» вимагала попереднього вивчення мікрокомп’ютера Raspberry Pi, мови програмування Python, бібліотек OpenCV та основ побудови штучних нейронних мереж. Так, крокуючий робот має штучний інтелект, який дозволяє йому розпізнавати об’єкти. Зрозуміло, що перераховане не можна вивчити за півроку, а ще й все треба було зробити.

 

Рис.1. Захист роботи Калініна Володі на міському етапі конкурсу наукових робіт МАН
 

Рис.2. Крокуючий робот під керуванням мікрокомп’ютера Raspberry Pi 4

 

Рис.3. Raspberry Pi 4 з платою драйверів двигунів, мультиплексором камер та акумулятором
 
     Робота Калініна В. впевнено перемогла на 2 етапі в м. Києві і вже в квітні повинен був бути 3 етап. На жаль, пандемія внесла своє коригуваня графіків. Тепер захист роботи на всеукраїнському етапі відбудеться в листопаді. Нічого, почекаємо і краще підготуємо проект до захисту.
     Розроблений учнем ліцею макет робота планується використати при проведенні лабораторних робіт по курсу «Машинне навчання» з магістрами спеціалізації «Радіотехнічні інформаційні технології». Зараз оформляється заявка для отримання патента на корисну модель.
     Робота Влада Вісневського «Віддалене керування телескопом і обробка астрофотографій» не менш цікава. Влад також працював над своїм проектом з 9 класу.

 

Рис.4. Вісневський Влад захищає свою роботу на 2 етапі конкурсу МАН

 

     Необхідність дистанційного керування телескопом викликана тим, що в умовах великого міста засвітка атмосфери заважає проведенню астрономічних спостережень, тому телескоп повинен знаходитись там, де «чисте небо». Виникає необхідність отримати віддалений доступ до нього.

а)                                                                     б)
Рис.5. Плата електроніки (а) та загальний вигляд телескопу (б)

 

     Крім того, для фотографування зоряних об’єктів необхідна досить велика витримка. Місячні об’єкти не будуть «чекати» поки їх сфотографують і рухаються далі. Отже, необхідно відстежувати їх рух, повертаючи телеском. Це реалізовано в проекті Влада. До речі, мікрокомп’ютером для керування знову обрана плата Raspberry Pi.
Захист на 2 етапі конкурсу МАН відбувався в КПІ на ФЕЛ. Проект зайняв друге місце в м.Києві, але в мене, як керівника проекту, виникло чимало питань до організаторів конкурсу, але це вже за межами даної статті.
     Працювати з кращими учнями дуже цікаво, бо час з ними спливає непомітно, вони щиро радіють кожному успіху, кожному працюючому шматочку коду, кожному працездатному вузлу конструкції... А скільки задають питань, скільки генерують нових ідей!
     Мрію, щоб всі наші студенти були такими ж наполегливими та цілеспрямованими. Хоча б при виконанні дипломних робіт).

 

Доцент каф. РТПС Могильний С.Б.

Вийшла з друку чергова наукова праця наших викладачів – монографія Жука С.Я. і Неуйміна О.С.

Жук С.Я., Неуймін О.С. Послідовне виявлення траєкторії цілі з використанням вирішальних статистик відміток. - К.:,2020, 167 с. ISBN 978-966-990-009-1
          Розроблено методи двоальтернативного і багатоальтернативного послідовного виявлення траєкторії цілі в багатоканальних РЛС з використанням інформації про вирішальні статистики відміток при відомому і невідомому відношенні сигнал/шум. Синтезовані алгоритми дозволяють підвищити ефективність виявлення траєкторії цілі при наявності хибних відміток, і не вимагають значних обчислювальних витрат. Завдання виявлення зриву супроводження цілі також сформульовано як задача виявлення траєкторії і розглянуто послідовні методи її вирішення з використанням інформації про вирішальні статистики відміток. Аналіз ефективності отриманих алгоритмів проведено за допомогою статистичного моделювання на значному числі модельних прикладів, а також розглянуто можливості їх реалізації на базі сучасних обчислювальних систем.
            Матеріал книги може бути корисний науковцям та інженерам, які займаються розробкою алгоритмічного забезпечення цифрових систем обробки радіолокаційної інформації, а також студентам і аспірантам, які навчаються за спеціальністю «Телекомунікації та радотехніка».

Вітаємо бакалаврів!

     З 15 по 18 червня пройшли захисти бакалаврських дипломів, робіт. Захисти проходили дистанційно в системі Zoom.  Студенти вільно орієнтувались у роботі ситеми, демонстрували таблиці, графіки, креслення, макети та відповідали на питання.


    
     Комісія під головуванням академіка Зіньковського Юрія Францевича (каф. КіВРА) та у складі доц., к.т.н. Чмельова В.О. (каф. РТПС), ас.Титенка О.Т. (каф. РОС), ст.викл. Булашенка А.В. (каф. ТОР) високо оцінила результати захисту: 5 студентів отримали «відмінно», 5 студентів - «дуже добре», а 1 - «добре». ЕК констатувала, що проекти сучасні, тематика робіт актуальна та відповідає потребам сьогодення. За результатами захисту 11 студентів мають рекомендацію до вступу у магістратуру.
     Вітаємо наших бакалаврів: Пташніченка В.А., Галацана О.А., Іванова Є.В., Ігнатенка О.В., Кайдаша А.С., Тимошенка Д.В., Вергелеса Т.А., Задорожного Г.С., Ткаченка Р.Ю., Гуліча Є.Д., Омеляненка Б.А. та бажаємо подальших успіхів та здійснення мрій!Сторінки