Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем

 
АБІТУРІЄНТУ
Обрати навчання на радіотехнічному факультеті для свого професійного росту це значить працювати на передовому краї сучасних радіотехнічних інформаційних технологій 
 

Спеціальність

Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма

Радіотехнічні інформаційні технології

Форма навчання

Денна, заочна

Навчальний процес

Дисципліни за освітньою програмою

Кафедра РТПС

Професорсько-викладацький склад

Навчальні лабораторії

Гуртки і факультативи

Академія MikroTik

ЗНО

Українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Факультет запрошує
Презентація факультету та кафедр (ppt)
Презентація факультету та кафедр (pdf)
Компанії та підприємства, що співпрацюють з факультетом

Ярмарок вакансій КПІ ім. Ігоря Сікорського повертається!


Заплановано безліч всього цікавого та корисного:
  • ближче познайомитися з провідними українськими та світовими компаніями;
  • поставити запитання представникам компаній про наявні програми стажування та практик.
  • онлайн екскурсії підприємствами;
  • вебінари та тренінги;
  • експрес співбесіди на відкриті вакансії;
  • вікторини та розіграші.

ІХ Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" 2020


16-22 листопада 2020 року запрошуємо Вас взяти участь у щорічній Міжнародній науково-технічній конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 2020, що проводиться в режимі on-line з використанням платформи Zoom на базі Радіотехнічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Захист магістрів у грудні 2020 року.

          Повним ходом йде підготовка до захисту магістерських дисертацій студентів кафедри РТПС:  вносяться правки, готуються презентації, постійне консультування наукових керівників. Поступово студенти підходять до стадії оформлення робіт, направлення на рецензування та плагіат.
          Теми магістрів: завантажити.
          Захист магістерських дисертацій цього року відбудеться дистанційно  згідно графіку.

17 грудня, четвер
   Шеверун Максим Сергійович
   Гончар Віталій Ігорович
18 грудня, п’ятниця
   Маленчик Тарас Володимирович
   Почерпайло Марія Володимирівна

   Іванечко Денис Миколайович

21 грудня, понеділок
   Литвинець Олександра Леонідівна
   Шмиговський Петро Леонідович
   Терещенко Олександр Володимирович
22 грудня, вівторок
   Путієнко Олександр Миколайович
   Демченко Сергій Олегович

          БАЖАЄМО УСПІХІВ!

Дистанційне навчання в LMS Moodle – все під контролем

            LMS Moodle дозволяє не лише розміщувати контент, створювати тести, але і контролювати процес навчання студентів. На кафедрі РТПС використовується платформа Moodle на сайті iot.kpi.ua/lms, де накопичуються навчальні матеріали (рис.1) і проводиться дистанційне навчання. На 30 вересня на сайті зареєстровано понад 230 студентів та викладачів.
 

Рис. 1. Частина курсів, розміщених на сайті iot.kpi.ua/lms

 
            Навчальні курси мають коротку анотацію (рис.2):
 

Рис. 2. Вхід до навчального курсу «Вбудовані системи…»
 

            Щотижневе розміщення навчальних матеріалів та контрольних завдань (рис.3) зручне тим, що в університеті розклади 1 і 2 тижнів можуть бути різними, а так зручніше орієнтуватися. Викладені матеріали доступні студентам, які вивчають даний курс, протягом всього семестру, тому вони можуть без проблем підробляти сумісниками. До частини курсів є гостьовий доступ.
 

 

Рис. 3 Щотижневе розміщення навчальних матеріалів в Moodle

 
На рис.4. показано, як виглядають методичні матеріали для лабораторної роботи (ЛР). Файли можуть мати різний формат, але рекомендується вибирати той, який дозволяє відразу відкривати контент в браузері, наприклад, pdf. Інженерні спеціальності вимагають виконання циклу ЛР. Наприклад, в курсі «Вбудовані системи...» лекційних занять 36 годин, а лабораторних – 54. На щастя, використані в курсі мікрокомп’ютери Raspberry Pi дозволяють отримати доступ для виконання ЛР з Інтернету. Зазвичай, макети для кожної з бригад збирає викладач, а результат роботи він же демонструє з використанням, наприклад, Zoom (рис.5). Підключивши до Raspberry Pi монітор, можна спостерігати, як виконується ЛР в реальному часі.


 

Рис.4. Методичне забезпечення для чергової лабораторної роботи

 

 

Рис.5. Реальний макет лабораторної роботи з доступом з Інтернету

 
            Ефективність дистанційного навчання досягається лише при наявності зворотнього зв’язку, який найпростіше реалізувати достатньою кількістю тестів. При цьому тести повинні бути синхронні, тобто одночасні для всіх студентів даного курсу, і короткими, щоб навіть ті студенти, які працюють, змогли зробити перерву на 10 хв. для теста. Рекомендую проводити тест згідно розкладу чергової лекції за матеріалами попередньої лекції. Moodle дозволяє створювати тести різної складності та для різних варіантів питань. На рис.6 показані загальні результати тесту, але відповіді окремого студента можна розглянути більш детально.


 

Рис.6. Загальні дані про результати тестування

 
            Діаграма розподілу студентів, які тестувалися, за отриманими балами формується автоматично (рис.7). Якщо число протестованих достатнє, то вигляд діаграми дозволить, певною мірою, оцінити якість тесту.
 

 

Рис.7. Розподіл студентів за отриманими оцінками тесту

 
            Для кожного студента формуються звіти з накопиченням його результатів та активності навчання (рис.8, меню праворуч). Звертаю увагу на нижній правий кут – там відображається остання ІР-адреса, з якої студент заходив на платформу Moodle, що може допомогти виявити нечесні спроби виконати тест. На рис.9 показаний повний звіт про активність студента при вивченні даного курсу. Фіксуються як загальна кількість переглядів окремих модулів, так і проміжок часу від останнього перегляду.


 

Рис.8. Меню доступу до персональних звітів

 

Рис.9. Детальний звіт про активність студента
 

Крім кількості переглядів, які характеризують число входів на платформу дистанційного навчання, формується ще один журнал подій, так званих, звернень (рис.10), адже за час одного сеансу в Moodle можливі неодноразові звернення до окремих модулів. При виконанні ЛР звернень може бути досить багато, бо доводиться програмувати реальні схеми пристроїв.
 

 

Рис.10. Звіт про кількість звернень в окремі дні навчання

 
            Висновки
 
            Переваги LMS компенсують час, необхідний для освоєння системи. Адже, вона повною мірою реалізує переваги асинхронного дистанційного навчання, надає інструменти для створення різноманітних тестів та можливість отримати зворотній зв’язок, дозволяє контролювати процес навчання кожного окремого студента.
 

Доцент каф.РТПС Могильний С.

Сторінки