Науково-технічний гурток інформаційних технологій


Науково-технічний гурток інформаційних технологій
/радіо, веб-програмування, телекомунікації/

 

На нашій кафедрі в лабораторії компонентної бази радіоелектронної апаратури та мікроелектроніки /див. віртуальну панораму/ з 2008 р. працює науково-технічний гурток, який створено з ініціативи заступника декана Радіотехнічного факультету Дяченка Станіслава Мефодійовича з метою практичної допомоги студентам і магістрантам, курсові та дипломні роботи котрих передбачають виконання їх з виготовленням діючого зразка. Поступово, гурток набув рис творчої тусовки /див. віртуальну панораму/, де активне студентство має можливість обмінюватись ідеями, обговорювати свої напрацювання (алгоритми, програми, функціональний склад та схемотехніку розроблюваних приладів). Маючи доступ до комп’ютерної техніки, вимірювальних приладів та лабораторного обладнання, гуртківці мають всі умови розробляти, створювати та відлагоджувати роботу своїх розробок. В 2018 р. гурток було офіційно зареєстровано (див. Наказ та Положення). Детальніше

Гурток має два відділення: веб-програмування та проектування радіоелектронних пристроїв, що дозволяє забезпечити дієвою допомогою студентів за тими напрямками, які їх найбільше цікавлять.
Участь в гуртку дає можливість студентам закріпити на практиці отримані в процесі навчання теоретичні знання та розширити межі свого пізнання за обраними напрямками. Так, наприклад, якщо на факультетах нашого університету чи в інших вузах, де основний профіль навчання пов’язаний з обчислювальною технікою або прикладною математикою – написання програмного забезпечення є фактично кінцевою метою, то в радіотехніків розробка програм є лише фрагментом у створюваній системі або пристрої, що саме по собі є значно складнішим завданням, з яким звичайний програміст, звісно, справитись не може через свою вузькопрофільну підготовку.

Тому, сповна закономірно, що саме студенту нашого факультету та активному члену гуртка Національним рейтинговим агенством України  за розробку спеціалізованого програмного продукту – інформаційно-комунікаційного комплексу для створення галузевих (фахових) мереж, було видано відповідний сертифікат та вручено настінну золоту зірку – «Лідер галузі інформаційних технологій 2014 року». Звісно, цьому може щиро позаздрити будь-яка іменита фірма України, яка професійно займається створенням програмного забезпечення і в штаті котрої є ціла купа висококваліфікованих програмістів.

Даний приклад підтверджує те, що на нашому факультеті студенти можуть отримати комплексні знання такого рівня, який дозволяє їм успішно конкурувати на ринку праці, в тому числі, і в галузі інформаційних технологій.

Члени гуртка регулярно приймають участь в науково-технічних конференціях факультету та інших вищих навчальних закладів, в тому числі і міжнародних, що в середньому складає 6-8 доповідей щорічно. За час існування гуртка його учасниками було здійснено наукових публікацій.  Детальніше…

У роботі гуртка приймають участь аспіранти кафедри, які проводять роботу зі студентами також і по своїй тематиці. Варто окремо зазначити, що всі вони починали формуватись як дослідники саме в гуртку, тому навчання в аспірантурі для них – закономірний етап трансформації їх у молодих вчених.

За активної участі членів гуртка було модернізовано навчальне обладнання лабораторії імпортного виробництва, адаптовано під нього навчальні макети, а також виконані ініціативні науково-дослідні роботи в галузі інформаційних технологій «Розробка та дослідження електронного інтерактивного галузевого сайту» (номер державної реєстрації №0113U007995) та «Розробка та дослідження універсальної галузевої інтерактивної мережі» (номер державної реєстрації №0116U001140), результати яких впроваджено в 62-х державних установах Київської області.

Завдяки функціонуванню гуртка студентство факультету має реальні можливості для практичного удосконалення своїх спеціалізацій за обраними напрямками.
    Наукове керівництво гуртком здійснює доцент Піддубний В.О. Детальніше…

***

Найбільш активні учасники нашого гуртка, які в різні періоди працювали в ньому: