Основи телебачення та телевізійні системи

Основи телебачення та телевізійні системи

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 150 годин ( 5 кредитів ЕСТS ):
54 години лекції, 18 годин практичні заняття, 18 годин лабораторні заняття, екзамен.

Зміст навчальної дисципліни

Вступ. Основні етапи розвитку ТВ систем, головні принципи їх побудови.
Розділ 1. Основи телебачення
Особливості зору людини, що використовуються у ТБ. Основні закони колориметрії. Способи та параметри розкладання ТВ зображень та їх вибір.
Розділ 2. Аналогове телебачення
Тракт формування ТВ сигналу монохромного телебачення. Структура повного ТВ сигналу та його спектр. Передавання ТВ сигналу по радіоканалу.
Телевізійний приймач.
Системи кольорового ТБ – несумісні та сумісні. Вибір кольорових сигналів.
Принципи формування сигналів, кодери та декодери, повні кольорові ТВ сигнали, особливості систем NTSC, PAL, SECAM.
Системи ТВ мовлення – ефірні, кабельні, супутникові, стільникові.
Розділ 3. Телевізійні пристрої
Датчики ТВ сигналів – типи, параметри. Принцип накопичення.
ДТС на приладах з зарядовим зв`язком – типи, функціонування. ТВ камери.
Пристрої відображення – кінескопи, панельні (LED, OLED, LCD та плазмові) та проекційні (LCD, DLP з DMD пристроями, лазерні LDT). 3D  технології.
Розділ 4. Цифрове телебачення
Узагальнена схема тракту цифрового ТБ, призначення елементів. Параметри та формати цифрового кодування зображення та звуку у ТБ. Кодування цифрових ТВ сигналів – JPEG, MPEG – 1,2,4.
Цифрове ТВ мовлення: стандарти DVB – транспортний потік, DVB-C,S,T, T2
Цифрове оброблення ТВ зображень – фільтрація, перетворення стандартів розгорток.