РАДІОМЕРЕЖІ

РАДІОМЕРЕЖІ
 Мета викладання дисципліни – ознайомлення студентів з сучасними  науковими  тенденціями  побудови та розвитку мереж з радіодоступом
В дисципліні надаються відомості про  архітектуру радіомереж, протоколів  доступу , основ розрахунків  та проектування мереж, принципів  та технологій   побудови адаптивних  радіоканалів,  які  забезпечують максимальну спектральну ефективність при різних  видах федінгів .
 Розглядаються  різні види модуляції, методи розширення спектру, OFDM, методи завадостійкого кодування ,  перемеження , алгоритми адаптації  каналу до умов поширення радіохвиль, аналізуються сучасні концепції   використання MIMO , цифрових антенних решіток   
 Надаються відомості про сучасні  автоматизовані системи розрахунку та проектування  стільникових мереж.