Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки за вибором навчального закладу.
На вивчення дисципліни відводиться 36 годин ( 1 кредит ЕСТS ):
6 години лекції, 12 годин лабораторні заняття.

Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Вступ. Радіотехнічна система. Закони Ома.
Історичний огляд розвитку радіотехніки,  історія становлення радіотехнічного факультету. Наукові розробки та досягнення викладачів та співробітників факультету. Ознайомлення з організацією навчального процесу в університеті. Радіотехнічна система, різновидності схем, джерела живлення, матеріалів  в радіотехніці, кола постійного струму, закони Ома, з’єднання опорів.

Тема 2. Змінна напруга. Активний та реактивний опори.
Змінна напруга, амплітудне та діюче значення гармонічного коливання, ємність та індуктивність в колах змінного струму, активна та реактивна потужність, поняття комплексних чисел, проходження імпульсів прямокутної форми через RC- та RL- ланки, явище електронного резонансу.

Тема 3. Аналогові та цифрові сигнали.
Приклади аналогових сигналів. Принципи отримання цифрових сигналів.
 


Лабораторні роботи:

1. Визначення питомого опору матеріалів.
2. Паралельне, послідовне та змішане з’єднання провідників.
3. Дослідження схем  із активними та реактивними опорами. Електричний резонанс.    
4. Проходження імпульсів прямокутної форми через RC-  та RL-ланки.
5. Ознайомлення з роботою осцилографа, генератора та інших вимірювальних приладів.    
6. Ознайомлення з технологією паяння.