Радіомовлення і телебачення

Навчальна програма кредитного модуля «Радіомовлення і телебачення»

 

Програму навчальної дисципліни «Радіомовлення і телебачення» (2 кредити, 60 годин) складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Вона включає лекційні заняття (36 годин) та самостійну роботу студентів (24 години). Поточне оцінювання знань – модульний контроль, підсумкове – залік.

Дисципліна "Радіомовлення та телебачення" належить до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців за спеціальністю "Апаратура радіозв’язку радіомовлення та телебачення".

Курс є системним. Він розглядає всі технічні засоби звукового та телевізійного мовлення, сукупність яких подається як велика система. Розглядаються системи створення звукових та телепрограм на сучасних апаратно-студійних комплексах та їх розповсюдження системами ефірного, кабельного та проводового,  супутникового мовлення. Враховані якісні зміни, що відбулися в системах радіо та телевізійного мовлення за останні десятиріччя. Змінилась технологія формування програм, широко використовуються цифрові методи як в апаратно-студійних комплексах, так і в системах транспортування радіо та телевізійних сигналів.

Викладання дисципліни грунтується на знаннях, набутих впродовж вивчення дисциплін "Вища математика", "Загальна фізика", "Електродинаміка та поширення радіохвиль", "Сигнали та процеси у радіотехніці", "Радіотехнічні пристрої", "Основи телебачення та телевізійні системи" з урахуванням того, що студенти знайомі з основами радіотехніки, електронними приладами, приймальними та передавальними пристроями, основами аналогової та цифрової техніки.

           Метою вивчення дисципліни є набуття знань з організації і технічної реалізації радіомовлення і телевізійного мовлення. Надаються знання про тракти систем мовлення.

Розглядаються питання формування якісного звукового та телевізійного сигналу за рахунок оптимальної побудови апаратно-студійних комплексів, в тому числі способи створення оптимальних акустичних умов в студійних приміщеннях. Вивчається ефірне, супутникове, провідне і кабельне мовлення в аналогових і цифрових форматах.

Для полегшення роботи студенів розроблені методичні вказівки до виконання кожного з розділів кредитного модуля, які викладені в Кампусі.