Обчислювальна техніка та програмування ч.2

     Обчислювальна техніка та програмування ч.2

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 150  годин ( 4 кредита ECTS ):
36 години лекції, 36 годин лабораторні заняття, диф. залік.

Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1.  Вступ. Комп’ютерна математика та математичні пакети         
Розділ 2. Математичний пакет Mаthсаd
Інтерфейс пакету Mаthсаd
Елементарні обчислення, графіки
Операції з  масивами
Рішення рівнянь
Рішення систем рівнянь
Програмування
Символьні обчислення
Оформлення документів.
Розділ 3. Математичний пакет Маtlаb
Інтерфейс пакету Маtlаb
Елементарні обчислення
Скрипти та m-функції
Побудова  графіків
Рішення рівнянь
Програмування
Дескрипторна графіка
Символьні обчислення
Блокове  програмування в Sіmulіnk.


Лабораторні роботи:
  1. Обчислення та операції в Mаthсаd. Побудова та форматування графіків.
  2. Рішення задач елементарної математики,символьні обчислення. Функції та операції роботи з масивами
  3. Рішення рівнянь, систем лінійних, нелінійних диференціальних рівнянь.
  4. Програмування методів рішення нелінійних  алгебраїчних та диференціальних рівнянь.
  5. Обчислення та операції в Маtlаb. Побудова та форматування графіків.
  6. Рішення задач елементарної математики, символьні обчислення. Функції та операції роботи з масивами.
  7. Аналітичні обчислення.
  8. Основи програмування.
  9. Побудова простих моделей в Sіmulіnk Побудова та дослідження моделі коливального контуру.

Обчислювальна техніка та програмування ч.2
 


Дисципліну забезпечують: «Вища математика», «Загальна фізика», «Обчислювальна техніка та програмування ч.1».