Інформаційні радіосистеми

Інформаційні   радіосистеми

 
         Дисципліна   “Інформаційні   радіосистеми    (ІРС)   має комплексний характер, базується на фундаментальних і спеціальних дисциплінах для напряму підготовки 6.050901 “Радіотехніка. Дисципліна відноситься до дисциплін професійної та практичної підготовки.
     Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій побудови  інформаційних радіосистем, методів моніторинга рівня сигналів та потоків заявок, організації та прогнозування інформаційного обміну , методів сполуки елементів інформаційних трактів.

Завданнями викладання  дисципліни є:
  • оволодіння методами статистичного аналізу рівня сигналів від фіксованих та рухомих станцій;
  • оволодіння основними методами інформаційного опису повідомлень;
  • здобуття знань по прогнозуванню інформаційного обміну;
  • оволодіння методами сполуки елементів інформаційних трактів.

 

В дисципліні розглядаються:

- принципи та технології отримання, передачі, приймання та відображення інформації;
- принципи організації та прогнозування інформаційного обміну ;
- методи  дослідження перетворення сигналів в інформаційних трактах;
- методи аналізу реальних та потенційних характеристик інформаційних трактів;
- методи прогнозування інформаційного навантаження трактів, мереж та систем;
- принципи сполуки елементів інформаційних трактів.
- сучасні тенденції розвитку ІРС та перспективи їх використання;
- основні методи аналізу та синтезу пристроїв ІРС ;
- структури ІРС, призначені для передачі інформації в конкретних каналах;
- методи системного підходу до проектування ІРС;
- методи   оцінювання   інформаційно-енергетичних   характеристик,   ефективності   та економічності ІРС;
- реальні характеристики та потенційні можливості ІРС,
- принципи вибору каналів передачі інформації, типів сигналів та методи їх обробки;
-   методи   оцінки    якості та ефективності ІРС.
 
Зміст дисципліни є актуальним, сучасним та практично спрямованим.