Магістр

Кафедра РТПС приймає на навчання на 5 курс для здобуття рівня вищої освіти магістр за спеціалізацією Радіотехнічні інформаційні технології (Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка).

Етапи:
потрібно подати документи

  • з 2 липня по 3 серпня.

та скласти вступні випробування

  • перший етап випробувань – з 7 липня по 14 липня,
  • другий етап – з 4 серпня по 10 серпня.

Таких випробувань два – вступне фахове випробування та іноземна мова.

 

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2019 році.

Деталі на сайті приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» pk.kpi.ua.