Наукові напрямки

Наукова робота кафедри

На кафедрі ведуться наукові дослідження, розробка апаратного та програмного забезпечення. Роботи виконуються в рамках держбюджетного фінансування, договірних робіт та згідно планів кафедри. Результати досліджень публікуються в науковій літературі, видаються підручники та монографії, впроваджуються в виробництво, в учбовий процес. До виконання наукових досліджень широко залучаються студенти, магістри, проводяться наукові семінари по основним напрямкам в групах та загальні, кафедральні конференції.

Наукові напрямки кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Напрям Учасники Контакти
Теорія складних сигналів та техніка цифрового формування і обробки складних радіолокаційних та радіонавігаційних сигналів
 • к.т.н., проф Правда Володимир Іванович
 • доц., к.т.н., Мрачковський Олег Дмитрович
 • асистент Бичков Володимир Євгенович
pravda@rtf.ntu-kpi.kiev.ua 
Тел. 236-31-17, 204-92-97
 
Проектування прийомо-передавальних модулів НВЧ діапазону
 • к.т.н., проф Правда Володимир Іванович
 • ст.викл Омеляненко Михайло Юрійович
 • ст.викл Турєєва Ольга Василівна
pravda@rtf.ntu-kpi.kiev.ua 
Тел. 236-31-17, 204-92-97, 204-94-27
Інформаційні системи та комплекси спеціального призначення
 • асистент Реутська Юлія Юріївна
 • доцент, к.т.н. Бичковський Владислав Олексійович
reutskaya@ukr.net 
Тел. 068-124-14-09, 063-268-77-74
Методи цифрової оптимальної та адаптивної обробки сигналів в радіотехнічних системах
 • проф., д.т.н., Жук Сергій Якович
 • доцент, к.т.н. Шпилька Олександр Олександрович
 • асистент, к.т.н. Неуймін Олександр Станіславович
 • доцент, к.т.н. Вишневий Сергiй Валерiйович
zhuk@lad.org.ua
oleksandr.shpylka@gmail.com 
Тел. 236-89-84, 204-92-99
Адаптивні методи обробки сигналів в радіомережах
 • доц., к.т.н., Головін Володимир Андрійович
golva@meta.ua 
Тел. 454-21-87
Діагностика та покращення тактико-технічних характеристик радіотехнічних засобів управління технологічними процессами
 • доц., к.т.н., с.н.с. Піддубний Володимир Олексійович
 vapoddubny@gmail.com 
Тел. 204-94-25, 067-192-91-39
Генерування складних сигналів
 • проф., д.т.н., Коцержинській Борис Олексійович
 • доц., к.т.н., Дмитрук Віктор Опанасович
Kotbor@voliacable.com 
Тел. 204-70-83, 204-94-27
Розробка програмно-апаратних засобів для криміналістичних досліджень
 • Керівник Зав. НДЛ, к.т.н., с.н.с. Лєвий Сергій Васильович
sleviy@lad.org.ua 
Тел. 236-89-84, 204-94-24

 

Співробітництво з підприємствами та установами

З метою створення інноваційних дослідних зразків та технічної реалізації новітніх методів обробки сигналів факультет активно співпрацює з НДІ «Квант-Радіолокація» (м. Київ), НВП «Сатурн» (м. Київ), НВП «Промінь» (Тернопіль), ЗАТ «З-д ім. Артема», «З-д ім. Корольова», СП «Ріодін» (м. Київ), Національний Таврійський Університет ім. Вернадського та іншими.

В рамках договору про співробітництво між кафедрою РТПС та MINDSPEED TECHNOLOGIES UKRAINE розроблена та затверджена робоча програма співробітництва в області підготовки бакалаврів, магістрів та після дипломної освіти, створення відповідної лабораторії на базі технічних засобів фірми.