Публікації

Публікації
кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

 1. Правда В.І., Павленко М.П.,Бичков А.Є.Реалізація декодера Вітербі на FPGA для систем супутникового зв’язку// Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 49. – С. 71–76.
 2. Правда В.І., Грень М.О. Критерії якості маршрутів для алгоритму маршрутизації в mesh мережі з зменшенням інтерференції // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 48. – С. 213–221.
 3. Multichannel radar receiver”.Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science: TCSET 2012. – Lviv-Slavsko, Ukraine – P. 401 (Тези доповіді)
 4. Планарные трансиверы абонентских станций систем широкополосного доступа в Кu- и K-диапазонах. Радиоэлектроника.–2012. – Том 55. –№2. –с.3-23. (Изв. высш. учеб. заведений).
 5. Коцержинський Б.О.Особливості послідовного керування інтегральними синтезаторами прямого цифрового синтезу при генеруванні частотно-модульованих коливань./Вісник НТТУ “КПІ” ,серія РадіотехнікаЮРадіоапаратобудування.-2012.-Вип.50.-С.129-13
 6. Коцержинський Б.О.Способи підвищення частоти вихідних коливань інтегрованих синтезаторів прямого цифрового синтезу./РТПСАС_2013-REFSDS/Міжнародна науково-технічна конф.Радіотехнічні поля,сигнали,апарати та системи./Матеріали конференції 11-15 березня 2013,Київ-2013.-с.45-46
 7. ГанзенкоВ.А.,Коцержинський Б.О.Квадратурна модуляція як спосіб перенесення спектру сигналу інтегрованих синтезаторів прямого цифрового синтезу на більш високі частоти./MEZINARODNI VEDECKO-PRAKTICKA KONFERENCE, секція “Технічні
 8. Gansenko V, Kotsterjinsky B. Quadrature modulation as a way to transfer the signal spectrum of integrated synthesizers of direct digilal synthesis to higher frequencies//EUROPEISKA NAUKA XX1 POWIEKA,Польща,Перемишль,0.5.0.5.2013.//секція “Технічні науки”,с.41-45.
 9. Неуймин А.С., Жук С.Я. Адаптивный алгоритм фильтрации параметров движения маневрирующей цели по данным импульсно-доплеровской РЛС. Вісник НТУУ ?КПІ? Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. -2012.- Вип. 51. – С. 58-67.
 10. Вишневый С.В., Жук С.Я., Павлюченкова А.Н. Некаузальная двухэтапная фильтрация изображений при налички наблюдений с аномальными ошибками //Вісник НТУУ ?КПІ? Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. -2013.- Вип. 52. – С.21-28.
 11. Бичковський В.О., Циганенко С.П. “Оцінка ефективності інформаційно-керуючих систем”. Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. Вип. 50, 2012, с. 60-65.
 12. Прогнозування ефективності систем радіокерування; Автори – Бичковський В.О., Реутська Ю.Ю.; Місце проведення – м. Київ; Назва заходу РТПСАС 2013; Назва доповіді – Дата проведення: 11.03.2013
 13. Кудінов Є.В. Дослідження генератора НВЧ з резонатором та лінією затримки на магнітостатичних хвилях // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Радіотехніка. радіоапаратобудування – 2012, №49
 14. Kudinov E. Use Direct Volume Magnetostatic Waves for Convolver Construction // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування – 2012, №51
 15. Мрачковський О.Д. Реутська Ю.Ю. Соловйов В.С. Аналіз зондуючого сигналу із трапецеїдальною внутрішньоімпульсною модуляцією частотною модуляцією Вісник НТТУ “КПІ” серія “Радіотехніка. Радіоапаратобудування” Випуск 49. 2012. стр. 66 – 70.
 16. Мрачковський О.Д. Реутська Ю.Ю. Аналіз потенційних характеристик зондувального сигналу з квадратичною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією. Вісник НТТУ “КПІ” серія “Радіотехніка” випуск 51. 2012 р. стр 68 – 76
 17. Мрачковський о.Д. Турко В.І. Основні характеристики морського клатеру, що впливають на виявлення малорозмірних малорухомих цілей морськими РЛС. Вісник НТТУ “КПІ” випуск 52 стр. 136 – 150
 18. Мрачковський О.Д. Реутська Ю.Ю. порівняльний аналіз потенційних характеристик зондувальних сигналів з внутрішньоімпульсною частотною модуляцією другого третього та четвертого степеня. НТТУ “КПІ” Радіотехнічний факультет . Труди міжнародної науково – технічної конференції. стр. 148 – 149. Конференцію проведено 11 – 15 березня 2013 р.
 19. Піддубний В.О. Методика оцінки паразитної синхронізації генераторів перетворювача механічних величин на поверхневих акустичних хвилях./ В.О.Піддубний А.С.Іванов, В.В.Піддубний // Вісник НТУУ «Київ. політехн. ін-т». Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування, – 2013. – Вип.53. – 6с.
 20. Смугові фільтри міліметрового діапазону на основі хвилеводно-копланарної лінії.Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 49.
 21. Малошумний транзисторний генератор з виходом на третій гармоніці; Назва охоронного документу – ПАТЕНТ №71356 10-07-2012 Бюл.№13/2012.; № 71356 дата 10.07.2012
 22. “Fully planar subscriber station transceivers of broadband access systems in Ku- and Ka-bands”, M. Omelianenko, V. I. Pravda, O. Turieieva, I. Tsvelykh, Radioelectronics and Communications SystemsFebruary 2012, Volume 55, Issue 2, pp 49-64
 23. Реутська Ю.Ю., Мірських Г.О. “Дефініції педагогічного тестування”. Вісник НТУУ “КПІ” Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – Вип. 50. – стор. 139-147.