Кредитні модулі, дисципліни, курси

Перелік навчальних дисциплін (кредитних модулів)
кафедри радіотехнічних пристроїв та систем за спеціалізацією "Радіотехнічні інформаційні технології"

Бакалаврат 2018:

Магістратура 2018:

 • Гібридні та монолітні інтегральні пристрої мікрохвильового діапазону
 • Радіомережі
 • Системи радіопротидії
 • Антенні системи
 • Методи оптимального оброблення сигналів
 • Супутникові інформаційні системи
 • Теорія завадозахищеного кодування
 • Інформаційна безпека
 • Сучасний аналіз динамічних систем
 • Комп'ютерне проектування радіоелектронних пристроїв
 • Інформаційно-керуючі системи
 • Системи мобільного зв’язку
 • Патентознавство та інтелектуальна власність
 • Математичні методи оптимізації
 • Математичне моделювання процесів та систем
 • Навчальні дисципліни з проблем сталого розвитку
 • Навчальні дисципліни з педагогіки
 • Навчальні дисципліни з менеджменту
 • Практикум з іншомовного наукового спілкування
 • Основи наукових досліджень
 • Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
 • Науково-дослідна практика
 • Виконання магістерської дисертації
Переглянути дисципліни по семестрах:

Перелік навчальних дисциплін
кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Бакалаврат:

Дисципліни кафедри РТПС (бакалаври)
Галузь 17 - Електроніка та телекомунікації. Спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

 


Магістратура:

Дисципліни кафедри РТПС  (магістри)
Галузь 17 - Електроніка та телекомунікації. Спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка
 Радіотехнічні інформаційні технології інженер-дослідник

1 курс

Дисципліни кафедри РТПС (магістри)
Галузь 17 - Електроніка та телекомунікації. Спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка
 Радіотехнічні інформаційні технології інженер в галузі електроніки та телекомунікацій

1 курс

 • Науково-дослідна робота за темою маг. дисертації
 • Гібридні та монолітні пристрої мікрохвильового діапазону
 • Гібридні та монолітні пристрої мікрохвильового діапазону КР
 • Радіомережі
 • Системи радіокерування
 • Системи радіопротидії
 • Системи радіопротидії КР
 • Інформаційна безпека
 • Радіонавігаційні системи

Дисципліни кафедри РТПС (магістри)
Галузь 17 - Електроніка та телекомунікації. Спеціальність 172 - Телекомунікації та радіотехніка
 Радіотехнічні інформаційні технології інженер-дослідник

2 курс

 • Науково-дослідна робота за темою маг. дисертації
 • Науково-дослідна практика
 • Виконання та захист магістерської дисертації
 • Аналіз лінійних динамічних систем
 • Комп’ютерне проектування радіоелектронних пристроїв
 • Комп’ютерне проектування радіоелектронних пристроїв КР
 • Інформаційно-керуючі системи
 • Системи мобільного зв’язку