Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем

Всі ми весь час знаходимося в потоці  передачі  інформації різних видів радіопередач, телебачення, даних  інтернет ресурсів, потоків  мовних сигналів  мобільної телефонії, мультимедійних даних, ця інформація оточує нас та частково поширюється через на нас. Ми її не бачимо не відчуваємо, але радіохвилі  справно виконують задачі по передачі інформації.

Описание: C:\Documents and Settings\gol\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\pole.png На радіотехнічному факультеті ви навчитеся бачити радіохвилі через математичні формули та візуально на мультимедійних матеріалах,  освоїте можливості передачі та приймання інформації з допомогою радіохвиль різного частотного діапазону.

    

Науково технічний прогрес вимагає  швидкого обміну інформацією на землі, в космосі, міжпланетному просторі.  В реальному житті  людини це доступ до  інтернет   ресурсів , можливості обміну  мультимедійному середовищі  вдома,  на вулиці, при  переміщенні в  транспорті.  Все це можливо при  побудові  систем передачі інформації з допомогою радіо.   
Радіо – це мобільний зв'язок.

    

Описание: WIFI DOMA
В сучасному світі всі забули по пейжингові системи зв’язку, звикли до мобільного практично глобального телефонного зв’язку GSM, СDMA, локального зв’язку між пристроями по WiFI, Bluetooth, новітніх систем 3G, 4G, WiMax.
В близькій перспективі впровадження систем 5G, LTE.

                     

    

WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access) – радіотехнічна інформаційна технологія, розроблена з метою надання універсального бездротового зв'язку на великих відстанях для широкого спектру пристроїв (від робочих станцій і портативних комп'ютерів до мобільних телефонів).

 

MIMO (англ. Multiple Input Multiple Output) - метод просторового кодування сигналу, що дозволяє збільшити швидкість передачі  каналу, в якому передача даних і прийом даних здійснюються системами з декількох антен. Передавальні і приймальні антени розносять так, щоб кореляція між сусідніми антенами була слабкою.

 
 

      Широко використовуються системи супутникової навігації GPS.

 
 

З кожним кроком розвитку радіоінформаційних  систем  нарощується  швидкість передачі даних, зменшується час отримання великих об’ємів  інформації , збільшується кількість послуг. 

 

Все більше і більше  пристроїв (речей)  обладнується радіомодулями з ІР адресою і інтернет людей доповнюється інтернетом речей. Інтернет речей - це широкий простір для розвитку систем керування пристроями,  контролю за станом середовища, збору  інформації через інтернет,  як приклад - це  «розумний дім».
 

 

Тільки радіотехнічні системи передачі даних забезпечують мобільність інформаційних систем, доступність в будь-якій точці, в будь-який час.

 

        Запрошуємо Вас на наш радіотехнічний факультет на спеціальність

Телекомунікації та радіотехніка!

Протягм навчання Ви освоїте повний теоретичний курс з математики, фізики, основ радіотехніки.
Будете писати програмне забезпечення для мікроконтролерів та  цифрових сигнальних процесорів на мовах Асемблера, С, С++ та Verilog для програмованих логічних інтегральних мікросхем (ПЛІС).
 
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    setlocale(0, "");
    int a, b; 
    cout << "Введіть перше число: ";
    cin >> a; .
    cout << "Введіть друге  число: ";
    cin >> b;
int c = a + b;    cout << "Сума чисел = " << c << endl;
}
genvar y;
generate
for(y = 1; y < 50; y = y + 1 )
begin : dff_generation
  dff dff_insts (
   .clk(out[y-1]), //clk тригера
   .rst(rst), // загальне скидання
   .D(in[y]), //D-вхід
   .Q(out[y]) //вихід
  );
end
endgenerate

 
 
Описание: C:\Documents and Settings\gol\Рабочий стол\ДЛЯ САЙТУ 2016\ФОТО нові\IMG_2590.jpg        Описание: C:\Documents and Settings\gol\Рабочий стол\ДЛЯ САЙТУ 2016\ФОТО нові\IMG_2582.jpg
Навчитеся  моделювати  і проектувати  сучасні радіотехнічні пристрої з використанням пакетів для  інженерних розрахунків Matlab, Mathcad та спеціалізованих пакетів САПР (OrCAD,  Microcap, Multisim, Proteus, ADS2014 та інші).

Описание: C:\Documents and Settings\gol\Рабочий стол\RADIO Foto\IMG_2517.jpg  Описание: C:\Documents and Settings\gol\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2521.jpg

Освоїте телекомунікаційні системи, системи мобільного зв’язку, технології сучасних радіомереж та перспективні напрямки їх розвитку, системи аналогового, цифрового, супутникового та промислового телебачення, радіотехнічні радіолокаційні комплекси. 

          
            
Перелік дисциплін можна переглянути на сайтах кафедр факультету.
Всі теоретичні знання закріплюються виконанням практичних та лабораторних робіт, розрахунковими роботами, проектами,

Описание: C:\Documents and Settings\gol\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2468.jpg  Описание: C:\Documents and Settings\gol\Рабочий стол\ДЛЯ САЙТУ 2016\ФОТО нові\IMG_2489.jpg

 а також практиками на підприємствах Києва.