Практика

     У 2017-2018 навчальному році студенти проходили переддипломну практику на таких підприємствах:

  1. Державне підприємство “Антонов”.
  2. НДІ “Квант”.
  3. Науково-дослідний центр “Тезіс”.
  4. НДІ “Квант Радіолокація”.
  5. Академія “Мікротік ”.
  6. ТОВ “Мікротек 10”.
  7. ТОВ “Університет Седікомм”.
  8. ТОВ “СЕА Електронікс Україна”.
  9. ТОВ “Смарт техно”.

    
     Кількість студентів – практикантів: магістрів – 8, бакалаврів – 8.

       На ДП “Антонов” студенти ознайомилися з кутомірними радіонавігаційними системами, методами визначення їх помилок, принципами компенсації радіодевіації , органами управління та контролю літака АН-148.
       На ДП НДІ “Квант” практиканти провели роботу із стендом радіолокаційної системи, вивчили особливості імітатора.
       Студенти-практиканти в НДЦ “Тезіс” виконували завдання згідно індивідуального плану щодо акустоелектричних перетворювачів, тестування генераторів, роботи з технічною документаціею.
       В НДІ “Квант Радіолакація” студенти ознайомилися з карабельною РЛС.
       В Академії “Мікротік” працювали з інтерфейсом RS-485, Raspbery PI.
       В ТОВ практиканти ознайомилися із сучасною радіоапаратурою, методами вимірювань, програмуванням, протоколами маршрутизації.

     Для забезпечення ефективності практики було призначено кваліфікованих фахівців від підприємств та створено умови для виконання програми практики.  Студентам – практикантам була надана можливість користуватися матеріально- технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.
     Керівники практики від підприємств надавали студентам можливість збору інформації для дипломних робіт та проектів і сприяли систематизації зібраних матеріалів.
     Керівники практики від кафедри надавали допомогу фахівцям підприємств в організації та проведенні теоретичних занять, екскурсій та щотижнево контролювали виконання завдань практики. Зауважень щодо проведення практики від керівництва підприємств не було .
     В ході практики студенти ознайомилися з організацією роботи підприємств, специфікою роботи інженерно-технічного та керівного  складу, технічною документацією та зразками апаратури. Успішному проведенню практики та її результативності сприяли молоді фахівці підприємств та організацій.
     Керівники практик від кафедри та підприємств і організацій активно сприяли виконанню індивідуальних завдань. В процесі проведення практики фахівці підприємств та організацій мали можливість оцінити рівень теоретичної та практичної підготовки студентів та запропонувати їм роботу за фахом. Переддипломна практика забезпечила студентів необхідними матеріалами та сприяла успішному захисту дипломних проектів та робіт.
 

Стажування та практика радіотехнічного факультету

Автоматизація бізнес процесів організації практики, стажування та сприяння працевлаштуванню - http://work.rtf.kpi.ua/