Правила прийому

Правила прийому до
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
в поточному році

Вступ 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

В цьому році до участі в конкурсі допускаються абітурієнти, які отримали наступні сертифікати ЗНО в 2017, 2018 та 2019 роках: українська мова та література; математика; фізика або іноземна мова (наприклад, англійська, німецька, французька, іспанська). Фізика (іноземна мова) або математика повинні мати не менше 125 балів, решта предметів - 100 балів.
Абітурієнтам радіотехнічного факультету остаточно конкурсний бал домножується на галузевий коефіцієнт (ГК), причому ГК дорівнює 1,03 для заяв з першим пріоритетом на спеціальність “Телекомунікації та радіотехніка”.

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році

Вступ на 1 курс за дипломом молодшого спеціаліста

Кафедра РТПС приймає на навчання на 1 курс за дипломом молодшого спеціаліста за спеціалізацією Радіотехнічні інформаційні технології (Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка).

Фахові вступні випробування проводяться за програмами ЗНО 2019 року з математи та фізики (також можливо перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні ЗНО 2018 та 2019 року ).
Система оцінок: 100-200-бальна (мінімальна кількість – 100 балів).

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2019 році.

Етапи вступної кампанії (вступники на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»):

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 01 липня — 22 липня 2019 р.
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду) 16 липня 2019 р., 18-00
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 22 липня 2019 р., 18-00
Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО 22 липня 2019 р., 18-00
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань (співбесід) 17 липня – 26 липня 2019 р.
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 17 липня – 26 липня 2019 р.
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12.00 26 липня 2019 р.
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18.00 31 липня 2019 р.
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17.00 6 серпня 2019 р.
Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 12.00 01 серпня 2019 р.
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 07 серпня 2019 р.

Студенти радіотехнічного факультету стовідсотково забезпечені гуртожитком!

Детальніше з правилами прийому до Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" в поточному році Ви можете переглянути на сайті приймальної комісії http://pk.kpi.ua.

Правила прийому КПІ