Вступ на 5 курс

     Прийом на підготовку ступеня магістра за спеціалізацію “Радіотехнічні інформаційні технології”  здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка”. Допускається прийом на підготовку ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), лише за умови успішного складання додаткового вступного випробування.
     З правилами прийому на 5 курс можна ознайомитися на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.
     Етапи вступної кампанії:
  • Прийом заяв для вступників, які вступають на основі вступних випробувань: 01 липня 2019 – 02 серпня 2019 року.
  • Вступні випробування: 05 – 09 липня 2019 та 05 – 09 серпня 2019.
  • Оприлюднення рейтингового списку з рекомендаціями: не пізніше 11 серпня 2019 року.
  • Закінчення строку виконання вступником вимог до зарахування на місця державного замовлення: до 13 години 14 серпня 2019 року.
  • Закінчення строку виконання вступником вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб:  до 13 години 16 серпня 2019 року.
  • Терміни зарахування: до 12 години 20 серпня 2019 року на місця державного замовлення; не пізніше 22 серпня на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб.
     Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра в якому вказуються необхідний перелік документів та методика розрахунку конкурсного балу можна знайти за посиланням посиланням.
 
     Фахове випробування проводиться у вигляді письмового екзамену. Загальна кількість екзаменаційних білетів: 2 комплекти по 50 білетів. Кожний білет складається з чотирьох питань (два теоретичних питання та дві задачі), які стосуються різних дисциплін. Завдання оцінюються однаково. Час, відведений на виконання всіх завдань – 2 години.
     Програма комплексного фахового випробування, методика оцінювання та приклад екзаменаційного білету.
     Випробування з іноземної мови складається з двох частин: письмової та усної.
     Якщо вступник має ступінь вищої освіти "Бакалавр" за спеціальністю, відмінною від 172  "Телекомунікації та радіотехніка", то він повинен скласти крім фахового випробування ще й додаткове вступне випробування.