ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

Лабораторна робота "Дослідження систем супутникового телебачення"

         Мета роботи

         Дана лабораторна робота призначена для дослідження параметрів системи супутникового телебачення за допомогою програмного симулятора з метою отримання практичних навиків вибору оптимальних налаштувань системи для забезпечення приймання якісного телевізійного сигналу з різних супутників в конкретній місцевості.

         Базові аспекти програмної симуляції системи супутникового ТБ

         Використання програмних засобів формування візуальної реальності для симуляції параметрів супутникової системи в реальному часі, дозволяє отримати практичні навики по вивченню та налаштуванню системи.

         Дана лабораторна робота по дослідженню систем супутникового телебачення за допомогою програмного симулятора є продовженням практичного заняття з розрахунку систем супутникового телебачення. При її виконанні студенти мають змогу перевірити правильність своїх розрахунків отриманих на практичному занятті, а також мануально перевірити залежність якості передачі телевізійного сигналу з супутника від зміни параметрів системи та різних кліматичних умов.

         Завдання до лабораторної роботи:

1.     Дослідити системи супутникового телебачення та бути готовим до відповідей на контрольні запитання.

2.     За допомогою віртуальної реалізації системи супутникового телебачення в середовищі інформаційно-комунікаційної системи "ПОЛІДАР" дослідити систему супутникового телебачення для отримання якісного зображення.

3.     За результатами дослідження скласти звіт.

Варіанти:

№ бригади Місце прийому Супутник Коеф.шуму конвертора Кш (дБ) Смуга частот Надійність
B L Назва f, ГГц Сигнал
1 46 38 IntelSat 709 Ku band Sport2 12,75 ГГц аналог. 0,2 27 99,5
2 47 36 Atlantic Bird 3 Widebeam West 10,7 ГГц цифра. 0,3 28 99,9
3 48 34 Hotbird 1 Ku-Band 10,7 ГГц аналог. 0,4 29 99,95
4 49 32 Hotbird 2 Widebeam 12,6 ГГц цифра. 0,5 30 99,9
5 50 30 Eutelsat W2 East 13,5 ГГц аналог. 0,6 31 99,9
6 46 28 IntelSat 90 Ku band Sport1 11,7 ГГц цифра. 0,7 27 99,95
7 47 26 Hellas Sat2 S2 14 ГГц аналог. 0,8 28 99,5
8 48 24 IntelSat 10-02 Ku band Sport1 12,3 ГГц цифра. 0,9 29 99,9
9 49 37 IntelSat 603 Ku band East Sport 12,0 ГГц аналог. 1,0 30 99,95
10 50 35 Thor 3 Ku band 11,2 ГГц цифра. 1,1 31 99,5
11 47 33 EutelSat W3A European C 14,5 ГГц аналог. 1,2 27 99,9
12 49 31 IntelSat 901 Ku band 13,2 ГГц цифра. 0,2 28 99,95

 
 Порядок виконання роботи:
Запустити програму “SATTV”, натиснувши кнопку старт та вибравши "Открить в...", після чого натиснути кнопку "Ок".         

1.Для вказаного місця прийому (за картами покриття) встановлюємо ПЕІВ Р[дБ*Вт]
2.Для вказаної р/лінії за табл. 1 робимо поправку на дощ ПЕІВ. Описание: http://lab-tv.polidar.in.ua/img/math/f_2.jpg
Таблиця 1

Надійність лінії, % Тривалість простою радіолінії г/рік Запас на дощ, дБ
10 ГГц 20 ГГц 30 ГГц
99,5 44 1 3 6
99,9 8,8 3 10 20
99,95 4,4 5 20 >30
99,99 0,88 15 >30 -

3.За таблицею 2 для Рд і Кш визначається діаметр приймальної антени D та розраховується коефіцієнт підсилення за формулою.
 
 
Таблиця 2

Рівень сигналу, дБВт/м^2 Діаметер індивідуальної антени (в метрах)
при рівні шума конвертора, дБ
1,2 1,0 0,9 0,8
52 0,55 0,55 0,55 0,55
51 0,55 0,55 0,55 0,55
50 0,60 0,55 0,55 0,55
49 0,75 0,65 0,65 0,60
48 0,80 0,70 0,70 0,65
47 0,85 0,80 0,80 0,75
46 0,95 0,90 0,90 0,85
45 1,05 1,00 0,95 0,90
44 1,20 1,15 1,10 1,05
43 1,35 1,30 1,25 1,15
42 1,50 1,45 1,40 1,30
41 1,70 1,60 1,55 1,45
40 1,90 1,80 1,75 1,65
37,5 2,55 2,40 2,35 2,25
35,5 3,20 3,00 2,95 2,75
33,5 3,95 3,70 3,60 3,351.     Після проведення розрахунків на комп'ютері встановлюються всі параметри системи, порівнюються з отриманими результатами та розробляються рекомендації для оптимізації даної системи супутникового телебачення.
2.     Зняти залежність відношення С/Ш для аналогового та цифрового сигналів від кожного з параметрів – ПЕІВ, діаметра антени, шумової температури, смуги частот та коефіцієнта шуму конвертора при незмінних інших параметрах системи.
3.     За результатами дослідження побудувати графіки цих залежностей – на одному графіку для аналогового та цифрового сигналів і вказати значення параметру при якому сигнал якісний, зашумлений або відсутній.
4.     Повернутися до вихідних значень системи і дослідити залежність відношення С/Ш від зміни кліматичних умов прийому.
5.     Зробити висновки по даній роботі.
 
Контрольні запитання
1.     Пояснити значення параметру ПЕІВ.
2.     За рахунок чого сигнал послаблюється в космічному просторі?
3.     Пояснити значення параметру коефіцієнта шуму конвертора.
4.     Пояснити залежність відношення С/Ш від ширини смуги пропускання приймача.
5.     Як визначити рівень шуму за шумовою температурою?