Методи оптимізації дискретних динамічних систем з випадковою структурою

cover
Назва Методи оптимізації дискретних динамічних систем з випадковою структурою
Автор Жук Сергій Якович
Вид публікації Монографія
Регіон Київ
Число сторінок 232
Анотація
На основі апарату змішаних марковських процесів в дискретному часі синтезовано оптимальні та квазіоптимальні алгоритми фільтрації, екстраполяції, інтерполяції, одночасного виявлення і фільтрації процесів та керування динамічними системами з випадковою структурою. Аналіз одержаних алгоритмів проведено на прикладах розв’язання широкого кола задач адаптивного оброблення радіолокаційної та навігаційної інформації, а також фільтрації мовних сигналів у цифрових системах зв'язку. Розглянуто особливості застосування і подальшого розвитку методів оптимізації дискретних динамічних систем з випадковою структурою.

Для наукових співробітників та інженерів, які займаються розробленням алгоритмічного забезпечення радіоелектронних систем, а також для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в галузі адаптивного оброблення інформації та керування.

1 СОДЕРЖАНИЕ. ПРЕДИСЛОВИЕ. pdf
ЧАСТЬ I. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ УСЛОВНЫХ СМЕШАННЫХ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ В ДИСКРЕТНОМ ВРЕМЕНИ
2 ГЛАВА 1. ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СО СЛУЧАЙНОЙ СТРУКТУРОЙ И ИЗВЕСТНЫЕ МЕТОДЫ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ pdf
3 ГЛАВА 2. ФИЛЬТРАЦИЯ И ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ СМЕШАННЫХ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ В ДИСКРЕТНОМ ВРЕМЕНИ pdf
4 ГЛАВА 3. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ СМЕШАННЫХ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ В ДИСКРЕТНОМ ВРЕМЕНИ pdf
5 ГЛАВА 4. ОДНОВРЕМЕННОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ И ФИЛЬТРАЦИЯ СМЕШАННЫХ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ В ДИСКРЕТНОМ ВРЕМЕНИ pdf
6 ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ ДИСКРЕТНЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ СО СЛУЧАЙНОЙ СТРУКТУРОЙ pdf
ЧАСТЬ II. СИНТЕЗ АДАПТИВНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ
7 ГЛАВА 6. АДАПТИВНАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ pdf
8 ГЛАВА 7. АДАПТИВНАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ pdf
9 ГЛАВА 8. СОВМЕСТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ И СЕГМЕНТАЦИЯ ЗАШУМЛЕННЫХ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ pdf
10 ГЛАВА 9. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ ДИСКРЕТНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СО СЛУЧАЙНОЙ СТРУКТУРОЙ pdf
11 ПРИЛОЖЕНИЕ. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ pdf