Наукова лабараторія

http://rtps.kpi.ua/img/lab/1_lab.jpg
Колектив науково-дослідної лабораторії виконує наукові та практичні дослідження в області неруйнівного дослідження поверхонь та середовищ. В основу досліджень покладеній метод візуалізації магнітних сигналограм. Розроблена нова дослідна серія та виготовлений програмно-апаратний комплекс для двомірного сканування документів захищених магнітною краскою.
http://rtps.kpi.ua/img/lab/2_lab.jpg
Вдосконалена магнітооптична головка зі збільшеним полем зору а також з відеокамерою, яка живиться та передає інформацію по USB каналу, що дозволило суттєво зменшити енергоспоживання та спростити конструкцію комплексу.Закінчена розробка та виготовлена дослідна партія нової магнітооптичної відеолупи. Закінчена розробка та виготовлена дослідна партія комплексу для роботи по алюмінієвих поверхнях.
http://rtps.kpi.ua/img/lab/3_lab.jpg
Продовжена модернізація периферійних пристроїв до програмно-апаратного комплексу дослідження YIN номерів автотранспорту. Все це значно розширило можливості програмно – апаратного комплексу, що з свого боку дозволило його впровадити в практиці криміналістичних досліджень 25 країн світу.Результати досліджень відображені в публікаціях, доповідях на конференціях, розроблені пристрої експонуються на виставках.
http://rtps.kpi.ua/img/lab/4_lab.jpg
До роботи широко залучаються аспіранти, магістри кафедри, що дає можливість останнім отримати навики в роботі над реальними науковими проектами та співпраці в науковому колективі.
http://rtps.kpi.ua/img/lab/5_lab.jpg http://rtps.kpi.ua/img/lab/7_lab.jpg

Контакти: 236-89-84, 454-94-24, 454-92-99