ЕЛЕКТРОННІ ТА КВАНТОВІ ПРИЛАДИ НВЧ

ЕЛЕКТРОННІ ТА КВАНТОВІ ПРИЛАДИ НВЧ

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити ECТЅ.

Зміст навчальної дисципліни

Вступ.
Особливості приладів НВЧ діапазонів. Області їх використання. Фізичні основи побудови електронних приладів НВЧ.
Розділ 1. Прилади з короткочасною взаємодією з полем
Дворезонаторний та багаторезонаторні клістрони: устрій, групування електронів, характеристики.
Відбивний клістрон: зони генерації, електронне та механічне перестроювання частоти. Області використання.
Розділ 2. Прилади з тривалою взаємодією електронів з полем
Устрій та загальна характеристика ламп біжучої хвилі (ЛБХ) типу «О» і області їх застосування. Сповільнюючі системи, поняття про просторові гармоніки, дисперсійні характеристики сповільнюючих систем. Групування електронів в полі біжучої хвилі. Умови фазового синхронізму.
Лампи зворотної хвилі (ЛЗХ) типу «О»: устрій та принцип роботи, електронне перестроювання частоти генерації, характеристики, застосування.
Розділ 3. Прилади НВЧ із схрещеними полями
Фізичні основи роботи приладів НВЧ із схрещеними полями типу «М».  
Магнетрон: особливості формування електронного потоку і передачі його енергії ВЧ полю, робочий тип коливань, характеристики, області використання.
ЛБХ та ЛЗХ типу «М»: основні характеристики, особливості конструкцій, області використання.
Розділ 4. Напівпровідникові прилади НВЧ
Лавинно-пролітні діоди (ЛПД): конструкції і характеристики, області використання.
Діоди Ганна: принцип дії, утворення домена сильного поля, робота в режимі обмеження накопичення об'ємного заряду, області використання. Узагальнені структурна і еквівалентна електрична схеми діодних генераторів. Приклади конструкцій діодних генераторів. Узагальнені структурні схеми напівпровідникових помножувачів частоти.
Розділ 5. Основи побудови квантових приладів
Фізичні основи дії квантових приладів мікрохвильового та оптичного діапазонів.
Мазер: устрій, принцип дії, характеристики мазерів відбивного та прохідного типів.
Оптичні квантові генератори (лазери): умови самозбудження, різновиди лазерів по типу активного середовища, способам накачки, режиму роботи. Оптичні резонатори. Гелій-неоновий газовий лазер. Напівпровідниковий лазер: устрій, способи накачки, характеристики, конструкції, області використання.