Радіопередавальні пристрої

Радіопередавальні пристрої

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 195 годин ( 6,5 кредитів ECTS ):
54 години лекції, 18 годин практичні заняття, 18 годин лабораторні заняття, екзамен – 5,5 кредитів.

Зміст навчальної дисципліни

Вступ. Призначення радіопередавальних пристроїв, параметри та класифікація, основні структурні схеми.
Розділ 1. Генератори із зовнішнім збудженням (ГЗЗ)
Спрощені схеми, призначення елементів, енергетичні характеристики ГЗЗ.
Лінійний та нелінійний режими роботи, граничний режим. Схемна побудова: кола живлення та узгодження, вибір активних елементів.
Складання потужностей ГЗЗ: паралельне та двотактне включення активних елементів, мостове складання та у просторі.
Особливості вихідних та проміжних каскадів. Помножувачі частоти.
Розділ 2. Збуджувачі радіопередавальних пристроїв
Триточкові схеми автогенераторів. Стабілізація частоти генерації за допомогою кварцевих резонаторів. Синтезатори частоти – аналогові та цифрові ( DDS та з ФАПЧ).
Розділ 3. Керування коливаннями ВЧ (модуляція)
Аналогові методи модуляції. Особливості та формування сигналів з амплітудною модуляцією різних типів. Особливості та формування сигналів з кутовою модуляцією (частотною та фазовою).
Цифрові методи модуляції. Формування цифрових інформаційних потоків.
Властивості та формування сигналів багатопозиційної АМ – РАМ та ASK,   фазової – BPSK, QPSK, амплітудно-фазової – МКАМ, частотної – FSK, MSK та GMSK, сигналів COFDM та з розширеним спектром.


Лабораторні роботи:
  1. Дослідження оптимальних енергетичних режимів вихідних каскадів передавачів та методів їх налаштування.
  2. Дослідження цифрового СЧ прямого синтезу – DDS.
  3. Дослідження стабільності частоти АГ різного типу.
  4. Дослідження цифрового СЧ з колом ФАПЧ.
  5. Формування сигналів з BPSK модуляцією.
  6. Формування сигналів з OQPSK модуляцією.
  7. Формування сигналів з 16QAM модуляцією.

Радіопередавальні пристрої
 


Дисципліну забезпечують: «Вища математика», «Загальна фізика», «Основи теорії кіл».