Пристрої цифрової обробки сигналів

Пристрої цифрової обробки сигналів

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 150 годин ( 4 кредита ЕСТS ):
36 години лекції, 36 годин лабораторні заняття, екзамен.

Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Персональний комп’ютер IBM PC.
Склад та загальна архітектура персонального комп’ютера. Периферійні пристрої комп’ютера
Розділ 2. Інтерфейси та протоколи взаємодії цифрових пристроїв
Інтерфейс PCI, PCI Express. Інтерфейс USB. Інтерфейси та протоколи зв’язку електронних компонентів: I2C, I2S, SPI, UART.
Інтерфейси зв’язку цифрових пристроїв: RS 232,  RS 485.
Розділ 3. Запам’ятовуючі пристрої. Основні принципи роботи. Архітектура.
Пам’ять SRAM, Super RAM, DRAM, SDRAM.
Пам’ять DDR, DDRII. Пам’ять типу Flash.
Розділ 4. Цифрові сигнальні процесори.
Огляд сучасних цифрових сигнальних процесорів. Область застосування сигнальних процесорів. Алгоритми обробки сигналів, які можна реалізувати на базі цифрових сигнальних процесорів. Обчислювальні пристрої процесора BlackFin (приклади програмування).
Робочий стан та робочі режими процесора.
Контролер переривань процесора та контролер подій процесора (приклади програмування).
Схема тактової синхронізації процесора (приклади програмування).
Операції прямого доступу до пам’яті (приклади програмування)
Пристрій інтерфейсу зовнішньої шини процесора.
Програмуючі флаги процесора (шина загального застосування). Приклади програмування.
Таймери та годинник реального часу.
Контролер порту UART. Приклади програмування.
Апаратний блок SPI процесора. Приклади програмування.
Контролери послідовних портів процесора SPORT. Приклади програмування.  
Проектування системи та отладка процесора в програмному середовищі розробника VisualDSP++.
Розділ 5. Аналогово цифрові перетворювачі (АЦП). Аудіо та відео кодеки.
Сучасні швидкодіючі АЦП, взаємодія на апаратному та програмному рівні з мікропроцесорними пристроями. Приклади програмування.
Розділ 6. Цифрова обробка сигналів реального часу на базі цифрових сигнальних процесорів.
Приклади побудови сучасних систем цифрової обробки сигналів.


Лабораторні роботи:

1. Ознайомлення з середовищем розробки програмних проектів на базі процесорів Analog Device – VisualDSP++.
2. Робота з периферійними пристроями сигнального процесора.
3. Робота с апаратним блоком UART процесора.
4. Проектування та відлагодження роботи цифрових фільтрів різного типу на базі процесора.


Пристрої цифрової обробки сигналів


Дисципліну забезпечують: «Вища математика», «Цифрові пристрої (частина1) », «Основи теорії кіл», «Цифрова обробка сигналів».