Омеляненко Михайло Юрійович

  

http://rtps.kpi.ua/img/laureate/omelianenko.jpg
Омеляненко Михайло Юрійович

Старший викладач кафедри
Каб: 210а-17
Email: uteq@meta/ua

 
Освіта:

  • Фізик, Фізичний факультет, КДУ  Шевченко, 1975

 
Курси:
  • Мікрохвильова техніка
  • Пристрої мікрохвильового та оптичного діапазону

 
Наукові інтереси:
  • Проектування НВЧ пристроїв та систем
  • Інформаційні радіотехнічні системи у мікрохвильовому діапазоні

 
Публікації:

Year Full Name Type Download
2014 Борисовський О. О., Омеляненко М. Ю., Турєєва О. В. Смуго-пропускаючі фільтри міліметрового діапазону на основі екранованої МСЛ / International Scientific and Technical Conference RADIOENGINEERING FIELDS, SIGNALS, DEVICES AND SYSTEMS Conference Proceeding. March 10 – 16, 2014 Kyiv, Ukraine. Тези pdf (rus)
2012 Омельяненко М.Ю. Планарные трансиверы абонентских станций систем широкополосного доступа  в Кu- и K-диапазонах / М.Ю. Омельяненко, В.И. Правда, О.В. Туреева, И.С. Цвелых  // Изв. вузов. Радиоэлектроника.— 2012.— № 2.— С. 3–23. Стаття pdf (rus)
2012 Солошенко Н.В. Смугові фільтри міліметрового діапазону на основі хвилеводно-копланарної лінії / Солошенко Н.В., Омеляненко М.Ю. // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 49. – С. 219–221. Стаття pdf (rus)