Книги

Підручники і навчальні посібники,

які видані викладачами кафедри за останні роки

 
1 “Радіотехніка”, навчальний довідник, під ред.. Правди В.І. та ін. К., Вища школа, 1999-838с.
2 “Радиотехника”, энциклопедия, под ред. Правди В.І. и др.,М. из-во „Додека”, 2002-944с.
3
“Системи телекомунікацій”, підручник, під ред. Правди В.І., Мазуркова М.І.,О. ТЕС,2005-288с.
4 “Основи теорії кіл”, підручник, під ред. Правди В.І., Шокало В.М., Х.Колегіум, 2006-436с
5 “Основи теорії кіл ч.І”, підручник, під ред. Правди В.І., Шокало В.М., Х.СМІТ, 2008-432с.
6 “Основи теорії кіл ч.ІІ”, підручник, під ред. Правди В.І., Шокало В.М., Х.СМІТ, 2008-560с.
7 “Методы оптимизации дискретных динамических систем со случайной структурой”, монография, Жук С.Я. , Київ, НТУУ “КПИ”, 2008,232с.
8 “Електродинаміка та поширення радіохвиль. Ч1, Основи теорії електромагнітного поля”, Підручник для студенів ВНЗ, Заг. ред. В.М.Шокало В.М. та В.І. Правда, Харків, ХНУРЕ Колегіум 2009р. 286с.
9 “Електродинаміка та поширення радіохвиль. Ч2, Випромінювання та поширення радіохвиль”, Підручник для студенів ВНЗ, Заг. ред. В.М.Шокало В.М. та В.І. Правда, Харків , ХНУРЕ Колегіум 2010р. 286с.
10 “Рекуррентное дифференциальное исчесление”. Теория и практика приложения Каширский И.С – К.:Освіта України, 2013.-456 с