Пристрій виявлення

В дипломній роботі розроблено пристрій виявлення цілі з використанням послідовного критерію Вальда на базі налагоджувальної плати OMAP-L138/C6748.
Рух цілі моделюється в середовищі Matlab на персональному комп'ютері та відображається на діаграмі азимут-дальність. При цьому ПК та налагоджувальна плата підключаються до локальної мережі (Ethernet). Координати цілі (дальність, азимут, кут місця) передаються на DSP, використовуючи протокол передачі даних TCP/IP. Після прийому "виміряних" координат цілі алгоритм виявлення, що запрограмований у память DDR2, перевіряє чи вони належать цілі, чи є хибними. У разі прийняття рішення про наявність рухомої цілі в області огляду на ПК передається повідомлення  "DETECTED" і моделювання руху цілі завершується. Ймовірність правильного виявлення траекторії рухомої цілі приймалася рівною 0.9. Ймовірність хибної тривоги - 10е-3. Вважалося, що в стробі супроводження в середньому може знаходитися 0.2 хибних відміток.   

Презентація:
http://rtps.kpi.ua/diplom/2016/D1.jpg