ПІДДУБНИЙ Володимир Олексійович

ПІДДУБНИЙ Володимир Олексійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри РТПС.

Народився в 1951 році в м. Києві. В 1968 році закінчив ЗОШ №3 м. Золотоноші Черкаської області та вступив на перший курс радіотехнічного факультету КПІ, який і закінчив в 1974 р. Спеціальність – радіоінженер за фахом «Радіоконструювання та виробництво радіоапаратури». Починаючи з 3 курсу почав залучатися до науково-дослідної роботи студентів та працювати на кафедрі конструювання і виробництва радіоелектронної апаратури на посаді лаборанта а після закінчення КПІ – інженера, навчався в аспірантурі.

 

 

Приймав активну участь в створенні галузевої науково-дослідної лабораторії акустоелектроніки, займався розробкою пристроїв на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) та технологією їх виготовлення. Після закінчення аспірантури працював молодшим науковим співробітником НДІ «Оріон». З 1981 року по 1988 р. – асистент каф. КіВРА, де викладав і проводив практичні та лабороторні заняття з «Теоретичних основ конструювання та надійності РЕА» (разом з доц. Маляревським М.М.) та «Конструювання РЕА» (разом з проф. Домніч В.І.).

З 1988 р. старший науковий співробітник та завідуючий науково-дослідною лабораторією міжгалузевого науково-дослідного інституту «Ритм» НТУУ «КПІ». Там продовжив роботи по створенню акустоелектронних вимірювачів на ПАХ, які були впроваджені в виробництво на Чернігівському РПЗ. З 1996 по 2000 роки працював заступником та директором ТОВ «Гідротехсерв» а з 2000 року – доцент кафедри РТПС РТФ НТУУ «КПІ». На кафедрі РТПС викладав такі дисципліни – «Компонентна база радіоелектроніки» (разом з доц. Дяченко С.М.), «Електроживлення РЕА» та «Сервісні та індикаторні пристрої». Зараз – «Матеріали та компоненти РЕА», «Електронні прилади» для студентів спеціальності «Радіотехніка». Автор та співавтор 5 винаходів та більше ніж 130 наукових та навчально-методичних праць.