Кредитні модулі, дисципліни, курси

Перелік навчальних дисциплін (кредитних модулів)
кафедри радіотехнічних пристроїв та систем за спеціалізацією "Радіотехнічні інформаційні технології"

Бакалаврат 2016:

Магістратура 2016:

 • Гібридні та монолітні інтегральні пристрої мікрохвильового діапазону
 • Радіомережі
 • Системи радіопротидії
 • Антенні системи
 • Методи оптимального оброблення сигналів
 • Супутникові інформаційні системи
 • Теорія завадозахищеного кодування
 • Інформаційна безпека
 • Сучасний аналіз динамічних систем
 • Комп'ютерне проектування радіоелектронних пристроїв
 • Інформаційно-керуючі системи
 • Системи мобільного зв’язку
 • Патентознавство та інтелектуальна власність
 • Математичні методи оптимізації
 • Математичне моделювання процесів та систем
 • Навчальні дисципліни з проблем сталого розвитку
 • Навчальні дисципліни з педагогіки
 • Навчальні дисципліни з менеджменту
 • Практикум з іншомовного наукового спілкування
 • Основи наукових досліджень
 • Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації
 • Науково-дослідна практика
 • Виконання магістерської дисертації
Переглянути дисципліни по семестрах:

Перелік навчальних дисциплін
кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Бакалаврат:

Магістратура: