ТОВКАЧ Ігор Олегович

ТОВКАЧ Ігор Олегович, магістр, навчається в аспірантурі університету.

Ігор долучивсь до гуртка в 2010 р. коли навчавсь на другому курсі. Обравши для своєї спеціалізації напрям пов’язаний з інформаційними технологіями, зокрема, прикладним застосуванням веб-технологій, він під керівництвом заступника декана Дяченка С.М. почав працювати над проблематикою дистанційного навчання та розробляти відповідне програмне забезпечення для цього, працював над створенням уніфікованого сайту викладача та ін.

Навчаючись на третьому курсі та активно беручи участь у роботі гуртка, Ігор розробив функціонал для створення галузевого сайту, котрий дає можливість неспеціалістам з державних установ самостійно створювати сайти та обслуговувати їх (для цього достатньо поверхневих навиків роботи з текстовим редактором Ворд). Дана розробка лягла в основу його бакалаврського дипломного проекту, розробка також була впроваджена у величезній кількості державних установ Київської області (держслужбовці Київщини до цих пір вдячні йому за це і досить інтенсивно переписуються з ним щодо різних її модифікацій, а системні адміністратори – шлють прокльони, залишившись без роботи…).

Пізніше, під час роботи над магістерською дисертацією, Ігорем було розроблено функціонал для об’єднання сайтів у захищену галузеву мережу, який також було була впроваджено – на його основі  створено «Електронну мережу архівів Київщини», який успішно функціонує та забезпечує широкий загал інформацією на архівну тематику. Також, під час роботи над магістерською дисертацією була виконана ініціативна науково-дослідна робота (номер державної реєстрації №0113U007995).

Для керування розробленими функціоналами Ігор створив інформаційно-комунікаційну систему, яка отримала назву «ПОЛІДАР». Дана система реалізована на основі «хмарних обчислень» і є типовим представни-ком SaaS-технології. Її структура складається з ядра (командера) та ряду тематичних функціоналів – окремих систем спеціалізованого призначення, що тісно пов’язані між собою і працюють як єдине ціле. Така побудова системи дозволяє постійно її удосконалювати та нарощувати кількість функціонального складу.

Тому, сповна закономірно, що активному члену нашого гуртка Національним рейтинговим агенством України  за розробку спеціалізованого програмного продукту – інформаційно-комунікаційного комплексу для створення галузевих (фахових) мереж, було видано відповідний сертифікат та вручено настінну золоту зірку – «Лідер галузі інформаційних технологій 2014 року».

Також варто повідомити, що 7–9.04.2015 р. в Національному авіаційному університеті проходила Міжнародна науково-практична конференція «Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання», яка була організована під егідою міжнародного проекту InterPARЕS Trust. На даній конференції за допомогою відеопроектора було презентовано задіяні в архівах Київщини функціонали інформаційно-комунікаційної системи «ПОЛІДАР», продемонстровано їхні можливості, що викликало неабияке зацікавлення учасників. За результатами обговорення доповідей та проведених дискусій було ухвалено ряд рекомендацій, першою з яких значиться наступна: «Відзначити ефективність інформаційно-комунікаційної системи «ПОЛІДАР», яка діє в мережі архівних установ Державного архіву Київської області. Звернутися до Державної архівної служби України з пропозицією використовувати «ПОЛІДАР» в системі державних архівів України для організації електронного документообігу».

Вступивши в 2015 р. до аспірантури університету Ігор став досліджувати проблеми існуючих адаптивних методів для виявлення та супроводження дронів, з метою їх удосконалення.

***

Наукові публікації Товкача І.О.: переглянути…