МІЩЕНКО Кирило Сергійович

МІЩЕНКО Кирило Сергійович, магістрант.

Кирило прийшов у гурток в 2016 р., коли навчався на третьому курсі університету.

В гуртку він активно займався удосконаленням на практиці отриманих теоретичних знань, зокрема, поглиблено опановував проблематику ультракороткохвильового зв’язку,  має власний радіоаматорський позивний третьої категорії UT3UFF, а також захоплювався конструюванням аудіоапаратури.

 

Під час екскурсії на передавальний комплекс Київської філії Концерну радіозв’язку, радіомовлення та телебачення студентам розповіли про проблеми, які виникають при експлуатації передавача «Дождь-2», який транслює радіопередачі в FM-діапазоні на частоті 72 МГц. Дізнавшись про це студенти Міщенко К.С., Рудешко К.В. та Бернацький С.О. вирішили замінити у цьому передавачі ламповий проміжний каскад на транзисторний.

Таким чином Кирило став активним учасником розробки транзисторного попереднього підсилювача частотно-модульованого сигналу потужністю 100 Вт та комплексу апаратури для його випробовування. Вказана розробка відбувалась в процесі  виконання курсового проекту з курсу “Радіопередавальні пристрої” під керівництвом старшого викладача Антонця Олександра Миколайовича та за технічної підтримки спеціаліста профільної навчальної лабораторії Нікіташенка Юрія Севіровича.

В магістратурі Кирило займавсь розробкою методу компенсації дестабілізуючих факторів у системах альтернативного енергозабезпечення та працював  у гуртку над виготовленням експериментального стенду.

Його розробка дозволяє запобігати частим вимкненням та повторним підключенням  інверторів сонячних  електростанцій до промислової електромережі через низьку (недостатню) якість  останньої. А це суттєво мінімізує власникам сонячних електростанцій матеріальні витрати.

Керував його роботою досвідчений викладач ДМИТРУК Віктор Опанасович, доцент, к.т.н.

***

В такий спосіб, ще під час навчання в університеті, студенти мають реальну можливість на кафедрі отримати практичний досвід роботи за обраною спеціалізацією.

Наукові публікації Міщенка К. С.: переглянути…