РУДЕШКО Костянтин Володимирович

РУДЕШКО Костянтин Володимирович, студент.

Костянтин прийшов у гурток в 2016 р., коли навчався на третьому курсі університету.

В гуртку він активно займається удосконаленням отриманих теоретичних знань, зокрема, поглиблено займається опануванням проблематики ультракороткохвильового зв’язку, має власний радіоаматорський позивний другої категорії UR4UMD.

 

Під час екскурсії на передавальний комплекс Київської філії Концерну радіозв’язку, радіомовлення та телебачення його керівник розповів студентам про проблеми, які виникають при експлуатації передавача «Дождь-2», який транслює радіопередачі в FM-діапазоні на частоті 72 МГц. Дізнавшись про це студенти Міщенко К.С., Рудешко К.В. та Бернацький С.О. вирішили замінити у цьому передавачі ламповий проміжний каскад на транзисторний.

Таким чином Костянтин став активним учасником розробки транзисторного попереднього підсилювача частотно-модульованого сигналу потужністю 100 Вт та комплексу апаратури для його випробовування.

Вказана розробка відбувається в процесі  виконання курсового проекту з курсу “Радіопередавальні пристрої” під керівництвом старшого викладача Антонця Олександра Миколайовича та за технічної підтримки спеціаліста профільної навчальної лабораторії Нікіташенка Юрія Севіровича.

В такий спосіб, ще під час навчання в університеті, студенти мають реальну можливість на кафедрі отримати практичний досвід роботи за обраною спеціалізацією.