РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ

Методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей

Розділ магістерських дисертацій «Розроблення стартап-проекту» присвячено  реалізації  першого  етапу  розроблення  стартап-проекту,  а  саме висвітленню  маркетингових  аспектів  створення  стартапу:  відбору  ідей, створенню концепції продукту, визначення перспектив ринкової реалізації проекту та розроблення маркетингової стратегії.  Розділ є завершальною частиною магістерської дисертації і виконується у вигляді оцінювання можливостей та формування заходів із ринкового впровадження інноваційних пропозицій магістранта.

Метою розділу є формування інноваційного мислення, підприємницького духу та формування здатностей щодо оцінювання ринкових перспектив і можливостей комерціалізації основних науково-технічних розробок, сформованих у попередній частині магістерської дисертації у вигляді розроблення концепції стартап-проекту в умовах висококонкурентної ринкової економіки глобалізаційних процесів.

Завдання розділу полягає в маркетинговому аналізі перспектив реалізації запропонованих магістрантом науково-технічних рішень та пропозицій, оцінювання можливостей їх ринкового впровадження.