Вітаємо з успішним захистом дисертації!

Кандидат технических наукВІТАЄМО молодшого наукового співробітника кафедри радіотехнічних пристроїв і систем Радіотехнічного факультету 
Кожухаря Павла Вікторовича
з успішним захистом дисертації!

24 жовтня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.14 НТУУ “КПІ”  відбувся захист дисертації Кожухаря Павла Вікторовича на тему "Кількісний контроль магнітних параметрів документів магнітооптичною телевізійною системою" за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Повідомлення про захист, автореферат, текст дисертації.