Зміни навчального плану

  Закінчується 2016/17 навчальний рік. І до нього готуються не лише студенти а й викладачі. Вони посилено працюють над новими навчальними програмами, які повинні в повній мірі задовольняти потреби сьогоднішнього суспільства. Для цього в новому навчальному році будуть викладатися нові сучасні дисципліни, такі як: Мови програмування, Мобільний зв’язок, Основи проектування мікроконтролерних пристроїв, Правові основи інформаційної безпеки, Іноземна мова професійного спрямування, Автоматизоване проектування радіоелектронних пристроїв, Патентознавство та інтелектуальна власність, Практикум з іншомовного наукового спілкування, Менджмент стартап-проектів, Інформаційна безпека, Формування професійно-мовного стилю спілкування, Імітаційне моделювання в телекомунікаціях та радіотехніці та багато інших.
  Ці дисципліни дозволять студентам освоїти, як основні класичні дисципліни радіотехніки, так і сучасні, пов’язані з комп’ютеризацією розробки та виготовлення РЕА, інформаційними технологіями (Інтернет речей, бази даних тощо).
  Для більш детального вивчення дисциплін і гуртки кафедри, наприклад, гурток електронних приладів та інформаційних технологій, лабораторія MikroTik та інші.
Зустрінемо нових студентів з найкращими новими дисциплінами.