Науково-дослідні роботи

На кафедрі завершено чотири науково-дослідні роботи:

1. Розробка алгоритмів двохетапної некаузальної фільтрації послідовності багатоканальних зображень при наявності корельованої завади: звіт про НДР (заключний) / Київський політехнічний інститут (КПІ); кер. С.Я. Жук; викон. :О. М. Ляшук. – К., 2017. – 119 с. – № 0116U007861.

2. Розробка алгоритмів адаптивного супроводження безпілотних літальних апаратів за даними сенсорної мережі з використанням методів пасивної локації: звіт про НДР (заключний) / Київський політехнічний інститут (КПІ); кер. С.Я. Жук; викон. : І.О. Товкач[та ін.]. – К., 2017. – 154 с. – № 0116U007862.

3. Розробка методів інформаційного аналізу радотехнічних систем: звіт про НДР (заключний) / Київський політехнічний інститут (КПІ); кер. В.О. Бичковський; викон. : Ю. Ю. Реутська. – К., 2017. – 92 с. – № 0117U000823.

4. Розробка алгоритмів цифрової обробки радіолокаційних сигналів в імпульсно-доплерівських радіолокаторах: звіт про НДР (заключний) / Київський політехнічний інститут (КПІ); кер. Ю. Ю. Реутська; викон. : В.О. Бичковський. – К., 2017. – 100 с. – № 0117U000824.