Навчально-методичні праці

На кафедрі підготовлено до видання дві навчально-методичні праці з дисциплін «Інформаційно-керуючі системи» та «Системи радіокерування»:

  1. Методичні рекомендації до  самостійної роботи з дисципліни «Інформаційно-керуючі системи» для студ. радіотехнічного факультету. Уклад.: В.О. Бичковський, Ю.Ю. Реутська — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. — 135 с. Електронне видання.
  2. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Системи радіокерування» для студ. радіотехнічного факультету спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка / Уклад.: В.О. Бичковський, Ю.Ю. Реутська — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. — 120 с.