Математичне моделювання систем і процесів

1. Загальні відомості

      Проектування складних пристроїв пов’язане з великими витратами машинного часу. Радікальне скорочення витрат часу можливе за умов впровадження нових “швидких” математичних моделей, які будуються за результатами аналізу простроїв і використовуються для подальшого проектування. Застосування «швидких» моделей дає можливість рішати  на персональних    комьюторах дуже складні задачі проектування , наприклад аналізу чутливості пристроїв до змін у зовнішньому середовищі.

2. Мета та завдання кредитного модуля

2.1. Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

  • «діяльність» + «об’єкт діяльності»;
  • «діяльність» + «об’єкт діяльності»;

2.2. Основні завдання кредитного модуля.

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: ознайомлення студентiв з методами розрахунку  чутливості систем та технологічного допуску на параметри систем

уміння: студентiв  проектувати системи з мінімальною чутливістю до зміни параметрів та обирати потрібні технологічні допуски на параметри системи

досвід: використовувати пiдхід к проектуванню фiзичних систем  шляхом проектування їх математичних моделей, застосовувати на практиці прикладні  методи аналiзу

 

3.Розподіл навчального матеріалу

 

          

Семестр

кредита

 

Всього

 

 

Розподіл годин за видами занять

 МКР

Індивидзавдання

Семестр

атестаці

 

Лекції

 

Лабор

                    С Р С

Всього

на індивидуальні

завдання

 

    10

 

108

 

  36

 

  18

 

  54

 

       54

 

1

 

ДКР

екз