Гурток інформаційних технологій - офіційний орган радіотехнічного факультету

     З 2009 р. на постійній основі у форматі факультативу функціонує гурток інформаційних технологій (див. детальніше – http://rtps.kpi.ua/node/269), в якому в позаурочний час (після занять) студенти здобувають практичні навики займаючись радіоаматорством та веб-програмуванням, що дозволяє їм на старших курсах приймати активну участь в стартап-проектах, а також виконувати ініціативні НДР.
     15.03.2018 р. відбулася офіціна реєтраціїя гуртка інформаційних технологій нашої кафедри.