Наш аспірант Мирончук Олександр - в Чеському технічному університеті

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) – Чеський технічний університет в місті Прага – один з університетів Європи, куди можуть поїхати на навчання студенти та аспіранти радіотехнічного факультету НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Цього року по стипендіальній програмі «Nikola Šohaj» загалом поїхало вчитися 8 студентів та аспірантів РТФ. Серед них аспірант кафедри РТПС Мирончук Олександр.