Науково-дослідна група пристроїв та систем НВЧ кафедри РТПС

     Роботи з  розробки і дослідження пристроїв та систем мікрохвильового діапазону були започатковані в 50-х роках минулого сторіччя при вирішенні задач з передачі електроенергії за допомогою радіохвиль. Тоді в співпраці з інститутом електротехніки АН УРСР почались роботи по створенню потужних мікрохвильових генераторів безперервної дії. 

     В 1953 - 1956 роках були створені перші потужні ізохронні генератори зворотної хвилі потужністю на 2 - 3 порядки більше існуючих тоді електронних НВЧ приладів. В 1959 році розпочались роботи по розробці та створенню потужних ламп біжучої хвилі в сантиметровому діапазоні. Були виконані фундаментальні роботи з теорії ЛБХ типу «О» а у 1962 році була створена перша в СРСР потужна ЛБХ безперервної дії. Лампа дозволяла отримати потужність в одиниці кіловат у короткохвильовій частині сантиметрового діапазону при ширині смуги підсилення 20 %. На основі цієї ЛБХ були створені радіолокаційні системи та системи радіопротидії.

     За розробку та впровадження в серійне виробництво потужної ЛБХ керівникові робіт Тараненку В.П. та співробітникам кафедри ІІравді В.І., Комарчуку О.Р., Дереновському М.В., Ліждвою К.Я., Дьяченку С.М, Шевченку В.І. була присуджена Державна премія України.

     З 1975 за ініціативою професорів Тараненка В.П. і Правди В.І. почалися  широкі дослідження та практичні розробки перших повністю твердотільних генераторів і підсилювачів НВЧ діапазону на діодах Гана і ЛПД. Під їх керівництвом були розроблені та впроваджені у промисловість високо стабільні малошумлячі генератори та підсилювачі у діапазонах частот до 100 ГГц. Теоретичні основи розробок та їх інженерно-конструкторська реалізація  були здійснені професорами Коцержинським Б.О., Мачуським Є.А. та доцентом Ткаченко Л.А.

     Найбільш яскравим прикладом взаємодії кафедр РТФ є спільна госпдоговірна  робота  кафедр радіотехнічних пристроїв та систем і  теоретичних основ радіотехніки  по розробці та впровадженню першої автономної цифрової системи зв’язку міліметрового діапазону довжин хвиль (НДР «Шелк» і «Шелк-А»), що відзначена премією Ради Міністрів СРСР у галузі науки і техніки за 1990р.  Робота започаткувала цілий напрямок  по створенню абсолютно нового покоління  НВЧ пристроїв та систем у вигляді гібридних інтегральних схем в діапазоні частот до 200 ГГц.

     Сучасними напрямками  досліджень науково-дослідної групи  є:

  1. Створення сучасної елементної бази для побудови активних елементів систем – наднизькошумлячих генераторів, підсилювачів потужності, помножувачів частоти, тощо,   у вигляді гібридних інтегральних схем мікрохвильового, зокрема, міліметрового діапазону довжин  хвиль.
  2. Розробка гібридно-інтегральних фільтрів міліметрового діапазону довжин хвиль із малими втратами і покращеними характеристиками вибірковості.
  3. Розробка гібридно-інтегральних трансіверів міліметрового діапазону довжин хвиль для систем широкосмугового доступу.
  4. Розробка систем дистанційного контролю параметрів об’єктів у міліметровому діапазоні довжин хвиль.

     Поруч із співробітниками кафедри у розробках приймають активну участь бакалаври і магістри кафедри.

     За результатами робіт укладаються договори із підприємствами, зацікавленими у впровадженні досягнутих результатів.
 

Широкосмуговий підсилювач  двосантиметрового  діапазону потужністю 10 Вт. Розробка магістра Коломійця Антона. Підготовка до випробувань трансівера системи широкосмугового безпроводового  доступу в діапазоні 36-38 ГГц. Розробка магістра Романенка Тараса. Співрозробники  скануючого радіометра  діапазону 34 – 38 ГГц  магістри Романенко Тарас та  Хохановська Юля.