Відкрито стенд про засновника навчальної лабораторії електронних приладів та ініціатора створення музейної експозиції Дяченка С.М.

ДЯЧЕНКО
Станіслав Мефодійович

 
засновник навчальної лабораторії електронних приладів
 
 
     Доцент, к.т.н., лауреат Державної премії України, співавтор енциклопедії «Радіотехніка», ініціатор створення музейної експозиції електронних приладів та гуртка інформаційних технологій на кафедрі радіотехнічних пристроїв та систем радіотехнічного факультету НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».
     Працював на кафедрі з 1964 по 2012 р., викладав дисципліни: «Компонентна база радіоелектронної апаратури», «Електронні та квантові прилади НВЧ», «Системи мобільного зв’язку».
 

 

Електронні прилади,
які можна дослідити в лабораторії
/загальна кількість лабораторних робіт – 25/

 
Мікросхеми
– *Дослідження базового елемента TTL логіки;
– *Дослідження диференційного підсилювача;
– Дослідження матричного фотоелектричного перетворювача;
 
Напівпровідникові прилади
– *Дослідження кремнієвого стабілітрона;
– *Дослідження імпульсних властивостей напівпровідникового діода;
– *Дослідження вольт-амперних характеристик транзистора;
– *Дослідження транзистора в ключовому режимі;
– Дослідження частотних властивостей транзистора;
– Дослідження польового транзистора з керуючим p-n переходом;
 
Електровакуумні прилади
– *Дослідження тріода;
– Дослідження діода;
– Дослідження пентода;
– Дослідження вихідного променевого тетрода;
– Дослідження тиратрона дугового розряду;
– Дослідження тиратрона тліючого розряду;
– Дослідження тиратрона з електростатичним керуванням;
 
Віртуальні електронні прилади
/компютерні моделі/
 
– Дослідження моделі біполярного транзистора (математична модель Еберса-Молла, програма в ЕХЕ форматі, автор Каширський І.С.);
– Дослідження вольт-амперних характеристик моделі біполярного транзистора  (в середовищі програмного пакету САПР Electronics Workbench /NI Multisim/);
– Дослідження моделі біполярного транзистора в ключовому режимі (в середовищі програмного пакету САПР Electronics Workbench /NI Multisim/);
– Дослідження моделі біполярного транзистора в ключовому режимі (в середовищі програмного пакету САПР Micro-Cap);
– Дослідження моделі стабілітрона (програма в ЕХЕ форматі);
– Дослідження вольт-амперних характеристик моделі кремнієвого стабілітрона (в середовищі програмного пакету САПР Electronics Workbench /NI Multisim/);
– Дослідження моделі діода в ключовому режимі (в середовищі програмного пакету САПР Electronics Workbench /NI Multisim/);
– Дослідження моделі диференційного підсилювача (в середовищі програмного пакету САПР Electronics Workbench /NI Multisim/).
 
* – лабораторні роботи, які на даний час задіяні в навчальному процесі