Звіт про діяльність гуртка за інтересами студентів «Гурток інформаційних технологій»

 

ЗВІТ

про діяльність гуртка за інтересами студентів
«Гурток інформаційних технологій»

 

1. Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем радіотехнічного факультету НТУУ КПІ ім. І.Сікорського (Завідувач кафедри проф. Жук Сергій Якович).

2. Гурток за інтересами студентів «Гурток інформаційних технологій» наукового та науково-технічного спрямування.

3. Староста гуртка (Криворот Євгеній Ігорович, 5 курс, група РТ-71мп, радіотехнічний) та науковий керівник (Піддубний Володимир Олексійович, к.т.н., доцент, с.н.с., доцент кафедри РТПС).

4. В лабораторії компонентної бази радіоелектронної апаратури та мікроелектроніки з 2008 р. (офіційно почав працювати з березня 2018 року) працює науково-технічний гурток (див на http://www.rtps.kpi.ua/uk/node/269), який створено з ініціативи заступника декана Радіотехнічного факультету Дяченка Станіслава Мефодійовича. Поступово, гурток набув рис творчої тусовки /див. віртуальну панораму/, де активне студентство має можливість обмінюватись ідеями, обговорювати свої напрацювання (алгоритми, програми, функціональний склад та схемотехніку розроблюваних приладів). Маючи доступ до комп’ютерної техніки, вимірювальних приладів та лабораторного обладнання, гуртківці мають всі умови розробляти, створювати та відлагоджувати роботу своїх розробок.

5. Мета –практична допомога студентам і магістрантам, курсові та дипломні роботи котрих передбачають виконання їх з виготовленням діючого зразка. Основні напрямки роботи гуртка – Гурток має два відділення: веб-програмування та проектування радіоелектронних пристроїв, що дозволяє забезпечити дієвою допомогою студентів за тими напрямками, які їх найбільше цікавлять. Участь в гуртку дає можливість студентам закріпити на практиці отримані в процесі навчання теоретичні знання та розширити межі свого пізнання за обраними напрямками. Так, наприклад, якщо на факультетах нашого університету чи в інших вузах, де основний профіль навчання пов’язаний з обчислювальною технікою або прикладною математикою – написання програмного забезпечення є фактично кінцевою метою, то в радіотехніків розробка програм є лише фрагментом у створюваній системі або пристрої, що саме по собі є значно складнішим завданням, яке звичайному програмісту, звісно, виконати достатньо складное через свою вузькопрофільну підготовку.

6. Гурток почав офіційно працювати з березня 2018 року.

- староста (Криворот Євгеній Ігорович, 5 курс, група РТ-71мп, РТФ) та науковий керівник (Піддубний Володимир Олексійович, к.т.н., доцент, с.н.с., доцент кафедри РТПС);

- кількість гуртківців: постійних – 8 (студенти 3…6 курсів), у разі потреби гурток для закріплення теоретичних знань з технічних дисциплін, що викладаються, відвідують студенти 1 та 2 курсів – орієнтовно 10 чоловік., з них – членів СНТ імені О.А. Киселя не має;

- кількість засідань – два за період офіційної роботи з березня 2018 р. організаційне тематичне (підсумкове);

- із випускників гуртка за час неофіційної роботи (до березня 2018 року) навчаються або вже закінчили аспірантуру 4 чоловіки, з них один к.т.н., працює старшим викладачем кафедри РТПС;

- виступи на Міжнародній та Всеукраїнській конференціях – весною цього року виступили 5 гуртківців (Грицевич І., Криворот Є., Ющенко В., Товкач І. та Абрамович А.) з 7 доповідями;

- кількість публікацій у наукових журналах – дві статті (Абрамович А.) в співавторстві та 8 публікацій в збірках тез конференцій – «Радіоелектроніка ХХІ століття (Грицевич І., Криворот Є., Ющенко В), РТПСАС-2018 (Грицевич І., Ющенко В., Абрамович А., Товкач І.) та Проблеми телекомунікацій 2018 ІТС (Товкач І.).

7. Робота гуртка базується на ініціативних роботах студентів. Тематику робіт студенти визначають самостійно та можуть використовувати запропоновані  та необхідні для проведення навчального процесу в лабораторіях кафедри роботи. Стимулом до роботи в гуртку є підготовка до конференцій та написання тез доповідей, які потім враховуються в рейтингу студентів при вступі в магістратуру та впливають на заохочення студентів в рамках діяльності профспілкової організації студентів.

8. Співпраця з іншими науковими гуртками факультету – гурток співпрацює з гуртком кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури «Проектування інтелектуальної радіоелектронної апаратури» (керівник гуртка Адаменко В.О.).

9. План роботи гуртка на наступний 2018/19 н.р.

- провести два засідання гуртка (по одному на семестр), на яких сформулювати завдання гуртка та підвести підсумки роботи;

- провести навчальні науково-технічні та практичні семінари з «Елементної та компонентної бази РЕА» для студентів 2-го курсу РТФ, залучити їх до роботи гуртка;

- дати основи в розробці стартап-проектів для студентів-магістрів першого року навчання;

- визначити приорітети в роботі гуртка на перспективу.

Перспективи розвитку та удосконалення діяльності гуртка – залучення студентів інших спеціальностей, робота з веб-програмуванням, пошук джерел фінансування для покупки комплектуючих та мінімально необхідного обладнання.

 

Зав. кафедри РТПС, РТФ

професор                                                                      Жук С.Я

 

Науковий керівник,

(к.т.н., доцент)                                                              Піддубний В.О

 

Староста гуртка                                                            Криворот Є.І.