Наші науковці - на конференції в Одесі (UkrMiCo’2018)

     Співробітники кафедри радіотехнічних пристроїв та систем взяли участь у Третій міжнародній конференції з інформаційних та телекомунікаційних технологій і радіоелектроніки UkrMiCo’2018, що пройшла в Одесі з 10 по 14 вересня 2018 року. Конференція була  організована Українською секцією Інституту інженерів електротехніки та електроніки (IEEE), Одеською національною Академією зв’язку ім. О.С. Попова та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Конференція охоплювала різноманітні напрями науки і техніки, які в залежності від тематики, були розбиті на чотири секції: Інфокомунікації, Телекомунікації, Радіотехніка, Електроніка.
     В секції №1 «Інфокомунікації» колектив авторів Вишневий С., Ляшук О., Жук С. представив доповідь на тему «Двоетапна фільтрація цифрових зображень з областями постійної інтенсивності при наявності адитивного некорельованого шуму». Учасників конференції зацікавив запропонований алгоритм, який враховує двумірність зображення,  і при цьому побудований на основі одномірних алгоритмів фільтрації, що дозволяє використовувати їх переваги в простоті реалізації та значно зменшити час обробки, порівняно із «чистими» двомірними методами. Особливістю представленого алгоритму є можливість застосування паралельних обчислень, що дозволить значно підвищити швидкодію обробки зображень, які складаються із областей із постійними значеннями яскравості. В ході обговорення доповіді пролунали пропозиції щодо реалізації алгоритму фільтрації із використанням розподілених обчислювальних систем та шляхів оцінки обчислювальної ефективності такого підходу.   
     В секції №3 «Радіотехніка» була представлена доповідь на тему «Адаптивна фільтрація параметрів руху джерела радіовипромінювання на основі RSS-вимірювань сенсорної мережі при наявності аномальних вимірювань», авторами якої є  Жук С., Товкач І., Реутська Ю. Використання розробленого адаптивного алгоритму дозволяє підвищити точність отримуваних даних щодо місцезнаходження безпілотного літального апарату, шляхом фільтрації аномальних помилок вимірів потужності сигналу Wi-Fi, причинами виникнення яких можуть бути збій в роботі окремих датчиків, багатопроменеве поширення сигналів та інші фактори.  Наведені результати моделювання, що отримані в ході дослідження, узгоджуються із результатами статистичного моделювання методом Монте-Карло. Ряд питань, що були поставлені учасниками конференції в ході обговорення доповіді, дозволяє говорити про важливість, актуальність та зацікавленість в обраній тематиці. Крім того, колеги із інших вузів, які активно займаються питаннями пасивної радіолокації, висловили своє бачення подальшого шляху дослідження в даному напрямі, а також можливість розширення сфери застосування розробленого алгоритму.  
     Підсумовуючи, можна стверджувати, що участь в міжнародній конференції  UkrMiCo’2018 дала можливість не тільки поділитися із науковою спільнотою отриманими результатами досліджень, але й отримати цінні поради колег, які неодмінно будуть корисними в подальшій науковій діяльності.