В лабораторії обчислювальної техніки №212-17 оновлено ілюстративні плакати

     В лабораторії обчислювальної техніки №212-17 оновлено ілюстративні плакати, що містять різноманітну довідкову інформацію стосовно будови та функціонування персональних комп’ютерів, етапів розвитку та еволюції обчислювальної техніки, рекомендації щодо побудови графічних блок-схем алгоритмів програм, схематично показано етапи написання, налагодження, компіляції коду програми, написаної на мовах програмування С/С++, продемонстровано методи перетворення цілих та дійсних десяткових величин в двійкову, вісімкову та шістнадцятвову системи числення.

     Представлені плакати не тільки дають змогу стисло окреслити коло питань, з якими мають справу студенти в ході вивчення відповідних навчальних дисциплін, але й певним чином носять елемент оздоблення навчальної лабораторії та дозволяють створити відповідну атмосферу для плідної роботи над навчальними проектами.

     Тепер, після оновлення плакатів, наступний крок – це оновлення комп’ютерної техніки в лабораторії №212-17.