На конференції трудового колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського

     18.04.2019 р. відбулась конференція трудового колективу університету в роботі котрої приняли участь також і делегати радіотехнічного факультету, зокрема, і нашої кафедри.
     За пудсумками роботи конференції Згуровського М.З. висунуто претендентом на посаду Ректора.