Вступ на 1 курс з дипломом МС

Правила прийому до
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
в поточному році

     Вступ на 1 курс за дипломом молодшого спеціаліста
     Фахові вступні випробування проводяться за програмами ЗНО поточного року з математи та фізики. Вступники мають право перезарахувати результати зовнішнього незалежного оцінювання  в якості вступних випробувань (ЗНО: фізика (2019 р.), математика (2019 р.)). Система оцінок: 100-200-бальна (мінімальна кількість – 100 балів).
     Положення про прийом на навчання за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2019 році.
     Після закінчення скороченої програми підготовки студенти отримують ступінь бакалавра та мають право приймати участь в конкурсі на вступ для здобуття освітніх рівнів магістр та доктор філософії.

     Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році 

 

     Іногородні студенти радіотехнічного факультету стовідсотково забезпечені гуртожитком!

     Детальніше з правилами прийому до Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" в поточному році Ви можете переглянути на сайті приймальної комісії http://pk.kpi.ua.
     Нормативні документи та додаткова інформація розміщена на сайті приймальної комісії!

Правила прийому КПІ