Вийшла з друку чергова наукова праця наших викладачів – монографія Жука С.Я. і Товкача І.О.

     Жук С.Я. Методи адаптивного оцінювання параметрів руху безпілотного літального апарату на основі вимірювань сенсорної мережі : монографія / С.Я. Жук, І.О. Товкач. -Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2019, -172 с. ISBN 978-966-622-946-8
     В монографії розроблені методи рекурентного визначення місцеположення БПЛА на основі TDOA- і RSS- вимірювання сенсорної мережі, а також при їх комплексній обробці, які дозволяють отримати точності характеристики близькі до потенційно досяжних, що визначаються нижньою границею Рао-Крамера. З використанням математичного апарату змішаних марківських процесів в дискретному часі синтезовано оптимальні і квазіоптимальні адаптивні алгоритми оцінювання параметрів руху БПЛА на основі TDOA- і RSS- вимірювань і при їх комплексній обробці, які враховують різні види його маневру, а також наявність аномальних вимірювань. Адаптивні фільтри відносяться до класу багатоканальних пристроїв із зворотніми зв’язками між каналами і реалізують послідовну обробку  вимірювань, що надходять від датчиків сенсорної мережі. Аналіз ефективності отриманих алгоритмів виконано за допомогою статистичного моделювання, а також розглянуто можливості їх реалізації на базі сучасних обчислювальних систем.
     Для наукових робітників та інженерів, що займаються створенням мультисенсорних систем дрон-детекції, пасивних багатопозиційних радіолокаційних систем, а також аспірантів і студентів вузів, які навчаються за спеціальністю «Телекомунікації та радотехніка»