AD/DA Data Conversion Card

На кафедрі РТПС  використовується плата аналогово-цифрового перетворювача (АЦП) та цифро-аналогового перетворювача (ЦАП).
AD/DA Data Conversion Card


Product Information:
  • Two 14-bit Analog to Digital (A/D) converter channel with 150MSPS
  • Two 14-bit Digital to Analog (D/A) converter channel with 250MSPS
  • One Audio CODEC with Line-In, Line-Out, MIC and Headphone 

Плата використовується в науково-дослідних роботах в рамках магістерських та кандидатських дисертацій кафедри радіотехнічних пристроїв і систем, де проводяться дослідження в областях обробки радіолокаційної інформації, телевізійних сигналів і зображень.
AD/DA Data Conversion Card використовується при вирішенні наступних задач.
Радіолокаційне застосування. Оцифрування за допомогою АЦП відбитого від радіолокаційних цілей сигналу.
Бездротові системи зв'язку. Формування OFDM-радіосигналів. На платі Altera DE4 Development and Education Board реалізовується OFDM-модулятор, що виконує процедуру зворотного швидкого перетворення Фур'є, а далі формування аналогового сигналу за допомогою ЦАП.
Дочірня плата AD/DA Data Conversion Card дозволяє розширити тематики дипломних робіт, що виконуються на кафедрі.
 
Велике спасибі компанії Terasic  за наданий пристрій!