Каширський Ігор Серафімович, монографія "Рекуррентное дифференциальное исчисление"

     Предлагается новое рекуррентное дифференциальное исчисление, которое одинаково эффективно выполняет аналитическое и численное дифференцирование. Рекуррентное исчисление решает все задачи классического исчисления – явное дифференцирование функций, неявное дифференцирование функций и систем нелинейных уравнений, многомерное дифференцирование, матричное дифференцирование линейных систем. Численное рекуррентное дифференцирование, как мощный вычислительный инструмент, намного превосходит существующие методы численного дифференцирования.

Навчально-методичні праці

На кафедрі підготовлено до видання три навчально-методичні праці з дисципліни «Радіопередавальні пристрої»

  1. «Методичні  вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Радіопередавальні пристрої, частина І» для студентів вищих навчальних закладів спеціальності  172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньо-професійної підготовки бакалаврів. Укладачі: старший викладач кафедри радіотехнічних пристроїв та систем Антонець Олександр Миколайович, доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем Дмитрук Віктор Опанасович, аспірант Товкач Ігор Олегович — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. Електронне видання.
  2. «Методичні  вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Радіопередавальні пристрої, частина ІІ» для студентів вищих навчальних закладів спеціальності  172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньо-професійної підготовки бакалаврів. Укладачі: старший викладач Антонець Олександр Миколайович, студент Грицевич Іван Ростиславович, доцент Дмитрук Віктор Опанасович, старший викладач Омеляненко Михайло Юрійович, аспірант Товкач Ігор Олегович — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. Електронне видання.
  3. «Методичні  вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Радіопередавальні пристрої, частина ІІІ» для студентів вищих навчальних закладів спеціальності  172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньо-професійної підготовки бакалаврів. Укладачі: старший викладач Антонець Олександр Миколайович, доцент Дмитрук Віктор Опанасович, старший викладач Омеляненко Михайло Юрійович, аспірант Товкач Ігор Олегович — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. Електронне видання.

Оновлення на кафедрі музейної експозиції електронних приладів

В лабораторії електронних приладів к.208 проводиться оновлення експозиції електронних приладів.

Активну участь в роботі приймають студенти другого курсу з групи РТ-г61-1 Галацан О., Іванов Є. та Пташніченко В.

Ведеться робота по систематизації розширеного складу експозиції.

Нейронні мережі, машинне навчання, глибинне навчання…, наскільки все це близько нам?

     Такою була тема лекції, проведеної 28.11.2017 р. для студентів і викладачів РТФ доцентом каф. РТПС Могильним С.Б. Бурхливий розвиток нових технологій змушує нас відстежувати їх досягнення, щоб вчасно використати як в наукових дослідженнях, так і в навчальному процесі. За час спілкування були коротко розглянуті основні принципи побудови штучних нейронних мереж (ШНМ), алгоритми, які використовуються для навчання ШНМ. Більш детально зупинилися на практичних досягненнях в машинному навчання за останній рік, виділивши використання результатів такого навчання на мікрокомп’ютерах Raspberry Pi. Це обумовлене низькою вартістю навчального стенду з використанням Raspberry Pi, що дозволяє вивчати ШНМ на рівні практичних рішень з розпізнавання образів, автоматизації керування, моніторингу та діагностики, в робототехніці та Інтернеті речей. З’явилася впевненість, що існуючі фреймворки, відкриті платформи для машинного навчання будуть використані студентами в дипломному проектуванні бакалаврів та  в наукових дослідженнях за темами магістерських робіт.
1. DM54161/DM74161/DM74163 Synchronous 4-Bit Counters
2. DM54161 DM74161 DM74163 Synchronous 4-Bit Counters
3. DM7446A, DM5447A/DM7447A BCD to 7-Segment Decoders/Drivers

Навчально-методичні праці

На кафедрі підготовлено до видання дві навчально-методичні праці з дисциплін «Інформаційно-керуючі системи» та «Системи радіокерування»:

  1. Методичні рекомендації до  самостійної роботи з дисципліни «Інформаційно-керуючі системи» для студ. радіотехнічного факультету. Уклад.: В.О. Бичковський, Ю.Ю. Реутська — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. — 135 с. Електронне видання.
  2. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Системи радіокерування» для студ. радіотехнічного факультету спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка / Уклад.: В.О. Бичковський, Ю.Ю. Реутська — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. — 120 с.

Сторінки