Наші науковці - на конференції у Славському

       20 - 24 лютого 2018 року в Славському проходила конференція "TCSET-2018: 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering", на якій була представлена наукова робота "Filtration of parameters of the UAV movement based on the RSS-measurement at the unknown power of the transmitter" (Фільтрація параметрів руху БПЛА на основі RSS-вимірювань при невідомій потужності передавача) авторів з нашої кафедри: аспіранта Товкача І.О., ст. викл., к.т.н. Неуйміна О. С., д.т.н., проф.  Жука С. Я.

       Ст. викл., к.т.н. Неуйміна О. С. виступив з доповіддю та започаткував творче знайомство з польськими колегами для майбутньої співпраці.
 

Створено нову експозиційну секцію

     У музейній експозиції "Електронні прилади" лаб. 208 створено секцію в якій експонуються фахові книги видані в повоєнні роки ХХ століття. Дані книги поступово стають бібліографічною рідкісттю (раритетами), тому вирішено їх зберегти для наступних поколінь.

Отримано грамоту за активну участь у військовій конференції

      Наш аспірант Антон Абрамович отримав грамоту за активну участь у  V-й Міжнародній науково-практичній конференції: "Проблеми координації військово-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння і військової техніки" (організатори: Центральний науково-дослідний інститут озброєнь та військової техніки Збройних сил України, Міністерство освіти України, та ін.),  яка проходила в Києві 11-13 жовтня 2017 р. в рамках ділової програми XIV-ї Міжнародної спеціалізованої виставки «ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА – 2017» (див. детальніше – https://defence-ua.com/index.php/statti/3530-zbroya-ta-bezpeka-2017-uspi...).
     Вже другий рік поспіль аспірант радіотехнічного факультету НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Антон Абрамович приймає участь в цій конференції на запрошення Центрального науково-дослідного інституту озброєнь та військової техніки Збройних сил України.  З одним з підрозділів котрого в нього склалась творча співпраця, що дозволило в підсумку використати результати його дисертаційного дослідження в науково-дослідній роботі (шифр «Тріонікс») цього закладу.
     Тема доповіді Антона Абрамовича на даній конференції «Аналіз металів методом графічно–цифрових образів» базувалась на результатах проведених ним досліджень в рамках виконання дисертаційної роботи «Аналіз металів цифровою радіотехнічною системою ближньої локації».

Каширський Ігор Серафімович, монографія "Рекуррентная математическая физика"

     Рекуррентная теория устанавливает аналогию с обыкновенными дифференциальными уравнениями, которая для многомерных уравнений проявляется в виде формул взаимосвязи производных  краевых (граничных, начальных) условий. Многомерность порождает многообразие уравнений с частными производными, и установление непротиворечивых условий для различных уравнений   является предметом исследования монографии. Преобразование координатных систем (ортогональное, косоугольное, нелинейное) усложняет взаимосвязи производных краевых условий. Взаимосвязи условий потребовали создания нового математического метода решения уравнений и систем уравнений – рекуррентного метода.

Сторінки