Навчально-методичні праці

  1. «Методичні  вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи телебачення та телевізійні системи» для студентів вищих навчальних закладів спеціальності  172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньо-професійної підготовки бакалаврів. Укладачі: старший викладач кафедри радіотехнічних пристроїв та систем Антонець Олександр Миколайович, доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем Дмитрук Віктор Опанасович, аспірант Товкач Ігор Олегович — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. Електронне видання.
  2. «Методичні  вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи телебачення та телевізійні системи» для студентів вищих навчальних закладів спеціальності  172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньо-професійної підготовки бакалаврів. Укладачі: старший викладач кафедри радіотехнічних пристроїв та систем Антонець Олександр Миколайович, доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем Дмитрук Віктор Опанасович — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. Електронне видання.

Каширський Ігор Серафімович, монографія "Рекуррентное дифференциальное исчисление"

     Предлагается новое рекуррентное дифференциальное исчисление, которое одинаково эффективно выполняет аналитическое и численное дифференцирование. Рекуррентное исчисление решает все задачи классического исчисления – явное дифференцирование функций, неявное дифференцирование функций и систем нелинейных уравнений, многомерное дифференцирование, матричное дифференцирование линейных систем. Численное рекуррентное дифференцирование, как мощный вычислительный инструмент, намного превосходит существующие методы численного дифференцирования.

Навчально-методичні праці

На кафедрі підготовлено до видання три навчально-методичні праці з дисципліни «Радіопередавальні пристрої»

  1. «Методичні  вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Радіопередавальні пристрої, частина І» для студентів вищих навчальних закладів спеціальності  172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньо-професійної підготовки бакалаврів. Укладачі: старший викладач кафедри радіотехнічних пристроїв та систем Антонець Олександр Миколайович, доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем Дмитрук Віктор Опанасович, аспірант Товкач Ігор Олегович — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. Електронне видання.
  2. «Методичні  вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Радіопередавальні пристрої, частина ІІ» для студентів вищих навчальних закладів спеціальності  172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньо-професійної підготовки бакалаврів. Укладачі: старший викладач Антонець Олександр Миколайович, студент Грицевич Іван Ростиславович, доцент Дмитрук Віктор Опанасович, старший викладач Омеляненко Михайло Юрійович, аспірант Товкач Ігор Олегович — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. Електронне видання.
  3. «Методичні  вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Радіопередавальні пристрої, частина ІІІ» для студентів вищих навчальних закладів спеціальності  172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньо-професійної підготовки бакалаврів. Укладачі: старший викладач Антонець Олександр Миколайович, доцент Дмитрук Віктор Опанасович, старший викладач Омеляненко Михайло Юрійович, аспірант Товкач Ігор Олегович — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. Електронне видання.

Оновлення на кафедрі музейної експозиції електронних приладів

В лабораторії електронних приладів к.208 проводиться оновлення експозиції електронних приладів.

Активну участь в роботі приймають студенти другого курсу з групи РТ-г61-1 Галацан О., Іванов Є. та Пташніченко В.

Ведеться робота по систематизації розширеного складу експозиції.

Сторінки